GIA ĐÌNH
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Bố đi trước Mẹ theo sau
Đàn con đi giữa cùng nhau thẳng hàng
Gia đình nền nếp đàng hoàng
(nđc)