ĐẾN VỚI MẸ LA VANG
Ảnh của Nguyễn Bá Khanh

Chạy đến bên Mẹ ân cần
Núp dưới bóng Mẹ, ẩn thân an toàn
(Trích thơ của P. Trần Đình Phan Tiến)