MẸ VÀ CON
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Mẹ đứng dáng cao vời,
ôm Con Mẹ trên vai.
Con quỳ dưới chân Mẹ,
nguyện cầu với Ngôi Hai!
Nguyện cầu cho một ngày,
Thế giới thoát thiên tai!
(NTT Lm.)