TUỔI THẦN TIÊN

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Tìm đâu thấy cửa Thiên Đường?

-Nhìn trong đáy mắt nụ cười tuổi thơ

(bt. phỏng theo lời Chúa)