NIỀM VUI CỦA MẸ
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Nhọc nhằn nuôi lớn, dạy khôn
Say giấc no tròn, Mẹ bế Mẹ chăm
(Trích thơ của Vượng Phạm)