ĐÔI BÀN TAY
Ảnh của Lê Trị

Đôi bàn tay ấp ủ tình yêu
Dâng lên Chúa niềm tin sáng chiều
Việt Nam ơi! Thiết tha mong đợi
Chóng an bình thoát cảnh hoang tiêu
(Lê Trị)