VƯƠN VAI
Ảnh của Joseph Ngọc Phạm

Vươn vai với thử trời cao thấp
Xoè cánh đo xem đất ngắn dài
(bt phỏng theo ý thơ của H X Hương)