ÁNH SÁNG
Ảnh của Sr. Huyền Trần (SSpS)

Trong bóng tối,
bạn mới nhận ra giá trị của ánh sáng!
(KD)