GIA ĐÌNH
Ảnh của Nguyễn Trung Tây Lm. (SVD)

Gia đình êm ấm mẹ cha!
Con thơ gạch nối, đôi ta mặn nồng.
(LM NTT)