ĐÔI
Ảnh của Tấn Đạt

Chim kia có tổ có đôi
Vâng lệnh Chúa Trời sinh sôi trường tồn
(bt)