LÒNG MẸ
Ảnh của Lê Trị

Thương con khuya sớm bao tháng ngày
Lặn lội gieo neo mong con tới ngày lớn khôn
(Trích ca khúc của Y Vân)