HOW WEIRD

(Contemplating on Jesus’ Lament for Jerusalem and His Cleansing of the Temple – Luke 19, 41-44, 45-46)

About two years now

Since the winter 2019

“The death scythe of COVID”

Killed more than five millions lives. (1)

And around the world,

Panic, worry, crisis, sorrow…

People rush to find the best treatment!The White House, Kremlin Palace, London… are like put on fire!

Arguments and blames

In the United States, in Italy, or in Wuhan, Beijing…

And then, they try to best to find vaccine

Stand for their country, they all want to be the best

That “we are leading in protecting humans’ lives.”Let’s think, how weird!

Our world in such two years,

There were nearly one hundred million abortions. (2)

One hundred million unborn babies

One hundred million humans who are shaping themselves,

One hundred million lives,

They cannot reach the sun

But not because of “the death scythe of COVID”!

Yes, there were fifty million unborn babies killed every year

By the “executioner” who were mothers, fathers, judges, doctors, politicians…

Who hid themselves behind their masks,

They are declamatory and mouth-filling

over their speech about “human rights, living rights”!Let’s think, how weird!

He who made COVID virus will be judged

But he who killed unborn babies won’t!

Money and equipment, as much as they can,

They give to saving lives of COVID’s patients

And funding for abortions around the world.Let’s think, how weird!

Human’s life is “God’s Temple”

Is there a stage of life that is less sacred than others?

And is there an age we are without a soul?

No.

So why are unborn babies killed and thrown away?

While adults and the elderly… are saved?But actually nothing surprising!

When the “Body of God” was crucified by men

Then, “physical temples or shrines” will be destroyed like “Jerusalem…”

And “they will not leave one stone upon another within you…”Yes, nothing weird

When men become great “killers”

And become “materialist merchants” over “human temple”,

With hope,

Maybe only “whip from Heaven” and only “Wrath of God” can do cleansing!So, just keep praying “Maranatha”

“Jesus, please come.”

(Author: Sơn Ca Linh; English translation: Maria Lệ Hằng)

Notes:

(1) According to the statistics carried by worldometers.info, as of 22:00, November 18, 2021 (Vietnam time zone), the world recorded a total of 255,994,083 cases of COVID-19, including 5,143,233 deaths.

(2) According to Worldometer, every year the world has around 40-50 million abortions, equivalent to an average of 125,000 abortions per day.

NGHĨ CŨNG LẠ !

(Cảm nhận việc Chúa Giêsu than khóc và thanh tẩy đền thờ Giêrusalem – Lc 19,41-44; 45-46)

Đã gần hai năm,

Tạm tính từ những ngày “cuối Đông 2019”

“Lưỡi hái của Tử thần Covid”,

Đã cắt gọn gàng hơn 5 triệu sinh linh (1).

Và thế giới khắp nơi,

Hoang mang, lo sợ, khủng hoảng, khiếp kinh,

Đua nhau cuống cuồng tìm phương cứu chữa !

Tòa Bạch Ốc, Điện Cẩm Linh, Luân Đôn… như bị phỏng lửa !

Lời qua, tiếng lại, đổ thừa…

Tại Mỹ, tại Ý, hay tại cái “nhà Vũ Hán, Bắc Kinh…”?

Và rồi, đua nhau tìm kiếm phát hiện đủ loại vác-cine…

Nước nào cũng xưng bá xưng hùng

“ta đây đi đầu bảo vệ sự sống” !

Nhưng, nghĩ cũng lạ !

Thế giới trong cùng ấy năm “ não nề bi thống”,

Đã có gần 100 triệu ca nạo phá thai (2).

Một trăm triệu thai nhi,

Một trăm triệu đứa con chưa mang đủ hình hài,

Một trăm triệu sinh linh,

Chẳng nhìn thấy ánh mặt trời,

Hoàn toàn không phải do “lưỡi hái lão tử thần Covid” !

Vâng, mỗi năm khoảng 50 triệu bào thai bị giết (2),

Bởi những “tay đao phủ”

Là mẹ, là cha, là quan án pháp đình,

Là bác sĩ, là chính khách… mang “chiếc mặt nạ giả hình”,

Những kẻ “mồm loa mép giải”

Không ngớt rao truyền “quyền con người, quyền sự sống”.

Nghĩ cũng lạ !

Ai làm ra con Covid giết người cũng đều bị lên án,

Thế mà “giết thai nhi” lại được phép ngang nhiên !

Và người ta đổ ra không biết bao nhiêu phương tiện, bạc tiền,

Để cứu chữa nạn nhân Covid,

Và cũng để viện trợ

cho việc giết thai nhi khắp trên mọi miền thế giới.

Nghĩ cũng lạ !

Mạng sống con người “Đền thờ của Thượng Đế”,

Có giai đoạn sống nào mà kém vẻ thánh thiêng?

Có độ tuổi nào mà không có linh hồn thiêng liêng?

Sao thai nhi lại vứt bỏ,

Mà kẻ lớn, người già… lại được chăm nom bảo vệ?

Thì ra cũng chẳng lạ gì !

Khi “Thân thể Chúa Trời”

mà còn bị con người đóng đinh thập giá,

Thì “những đền thờ, thánh điện mang xác đất vật hèn”,

Cũng sẽ bị tàn phá như “Giêrusalem…”

Để “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” hoang phế !

Vâng, chẳng lạ gì,

Khi con người đã trở thành những tay đồ tể,

Những “lái buôn duy vật” trên “thánh điện con người”,

Thì may ra, chỉ có “ngọn roi từ trời”

Chỉ với cơn “Thánh Nộ” mới hòng ra tay thanh tẩy !

Nên chỉ biết khẩn cầu “Maranatha” (1 Cr 16,22) !

“Lạy Chúa Giêsu, xin ngự đến” (Kh 22,20) !

Sơn Ca Linh (19.11.2021)

Ghi chú:

(1) Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h ngày 18/11 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 255.994.083 ca COVID-19, trong đó có 5.143.233 ca tử vong.

(2) Theo Worldometer, hàng năm thế giới có khoảng từ 40 triệu đến 50 triệu ca phá thai, tương đương trung bình có 125.000 ca phá thai mỗi ngày.