Thánh Lễ Vĩnh Khấn Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Úc - Việt

(Oblates of Mary Immaculate viết tắt là OMI)05 giờ chiều Chúa Nhật ngày 28 tháng 11 năm 2021 tỉnh Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Úc Châu đã tổ chức thánh lễ Vĩnh Khấn cho hai thầy:

1. JB Hà Thành Luân OMI từ Việt Nam sang Úc Châu tu học

2. Joshua Nash OMI người Úc gốc Adelaide, South Australia State

Thánh lễ Vĩnh Khấn đã được cử hành tại nhà thờ Saint David’s, giáo xứ Tea Tree Gully trong thành phố Adelaide, thủ phủ của tiểu bang Nam Úc.

Chủ tế thánh lễ do cha Christian Fini OMI bề trên giám tỉnh dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Úc Châu cử hành. Cùng đồng tế có cha Andrew Chen OMI giám dốc học viện Dòng OMI Úc Châu và các cha thuộc dòng OMI từ Adelaide và Melbourne đến

Được biết Thầy JB Hà Thành Luân OMI là tu sĩ thuộc tỉnh dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ Vô Nhiễm Việt Nam được gửi sang Úc tu học. Thầy Luân được cha Roland Jacques OMI người Pháp, phó bề trên Tổng Quyền OMI đặc trách tu sinh hải ngoại nhờ Hội Ái Mộ Cha Fx Trương Bửu Diệp Nam Úc đứng ra phụ tổ chức Thánh Lễ Vĩnh Khấn và Thánh Lễ Tạ Ơn cho thầy, vì thầy không có thân nhân ở bên Úc.

Cha Roland Jacques OMI nói tiếng Việt rất giỏi (Cha lấy tên tiếng Việt là Dương Hữu Nhân) Cha Roland hiện là Phó Cáo Thỉnh án tuyên thánh cho Cha Fx. Trương Bửu Diệp ở giai đoạn cuối tại Roma

Thầy JB Hà Thành Luân là nghĩa tử của cha Roland Jacques. Vì thế Cha Roland đã nhờ Hội AMCTB Diệp giúp tổ chức thánh lễ Tạ Ơn cho thầy tại nhà thờ Saint Maximillian Kolbe, Gx Ottoway Nam Úc.

-Mời Xem:

-HÌNH LỄ VĨNH KHẤN

-HÌNH THÁNH LỄ TẠ ƠN

-VIDEO PHỎNG VẤN THẦY LUÂN OMI

Sau mỗi thánh lễ đều có tiệc mừng khoản đãi toàn thể các tín hữu và thân hữu đến tham dự.