Ba biểu tượng giúp ta sống Mùa Vọng

(Aleteia - Philip Kosloski)

Giáo hội khuyến khích chúng ta nhìn vào Mùa Vọng như là thời gian chờ đợi, hoán cải và hy vọng.

Văn hóa đương đại khiến chúng ta dễ dàng quên đi mùa Vọng và bỏ qua ngay cả dịp lễ Giáng sinh. Nguy cơ này có thể làm mất đi vẻ đẹp của Mùa Vọng và tính cách thiêng liêng cá biệt của nó.

Phụng vụ cung cấp cho chúng ta ba từ đơn giản có thể hướng dẫn chúng ta qua Mùa Vọng, và biến việc tuân giữ của chúng ta thành một thời gian chuẩn bị đặc biệt. Mùa vọng là thời gian chờ đợi, hoán cải và mong đợi.

1. Chờ đợi: Hồi nhớ lần Chúa đến lần thứ nhất trong khiêm hạ mặc lấy xác thân như chúng ta; giờ đây chúng ta vẫn sống trong thời gian chờ đợi sự xuất hiện cuối cùng, vinh quang của Chúa như Chúa tể của Lịch sử và Thẩm phán toàn cầu.

2. Hoán cải: Phụng vụ trong mùa này được trích từ các ngôn sứ, đặc biệt là Gioan Tẩy Giả kêu mời chúng ta “Hãy sám hối vì nước trời đã gần đến” (Mt 3, 2).

3. Mong đợi: Vui mừng hy vọng rằng ơn cứu độ đã được thực hiện bởi Chúa Kitô (x. Rm 8, 24-25) và Ngài ban ân sủng cho hoàn vũ, nhờ đó chúng ta sẽ được thăng tiến và đạt đến mức thập toàn, nhờ và qua đức tin, “chúng ta được trở nên giống Ngài như chúng ta sẽ xem thấy Ngài.” (Gioan 3: 2).

Nếu chúng ta muốn đào sâu vào mùa Vọng, hãy ghi nhớ ba từ trên trong tâm tư của chúng ta, nó sẽ hướng dẫn chúng ta chuẩn bị cho lễ Giáng sinh thật trang trọng và vinh hiển...