Giáo xứ Tụy Hiền Hà Nội dâng lễ cầu cho Linh Mục Thừa sai Paul Carat: Cha Phaolô Lê Xuân Ca

Được tin Cha Paul Carat qua đời, tên đầy đủ bằng tiếng Việt là Cha Phaolô Lê Xuân Ca. Để tỏ lòng biết ơn, và khơi dậy tinh thần hiếu kính đối với các đấng bậc. Bổn đạo giáo xứ Tụy Hiền đã qui tụ cùng nhau đọc kinh, dâng lễ, cầu nguyện cho Cha Ca, nguyên chính xứ một thời (1/5/1955-15/8/1958) vào lúc 20 giờ 00 ngày 30/11/2021 nhằm đúng ngày an táng. Do hoàn cảnh thời cuộc, Cha Cố Phaolô Ca không thể tiếp cận với giáo xứ và con chiên bổn đạo. Nhưng chắc một điều, ngài luôn canh cánh bên lòng và tìm mọi cách lo cho đoàn chiên. Có cụ già vẫn văng vẳng đâu đây nghe tên Cha Ca một thời.

Lời Cha Cố viết trong phần dẫn nhập cuốn sách sau đây chứng minh điều đó: “Mặc dù tôi không còn ở Việt Nam, nhưng trái tim tôi luôn gắn chặt với đất nước này, với Giáo Hội này. Tôi luôn luôn cầu nguyện để Việt Nam sẽ là một đất nước giầu mạnh, phát triển, hòa bình trên thế giới”. (Linh mục thừa sai trẻ ở Hà Nội Việt Nam 1952-1954. Điện Biên Phủ. Kết thúc chiến tranh Đông Dương, Paris, Glyphe 2010).

Khi tuổi đã xế chiều, sống tại quê hương rồi mà tinh thần truyền giáo vẫn bừng cháy lên trong Cha. Đọc lại tiểu sử cuộc đời của Cha Cố Phaolô, bổn đạo thời nay không khỏi ngưỡng mộ và kính phục Cha.

Tụy Hiền là nơi in đậm dấu chân của Đức Cha Retord Liêu, Đức Cha Gioan Maria Gendreau

Đức Cha Phêrô An-rê Retord Liêu, M.E.P † (19/05/1803 – 22/10/1858), Đức Cha Phêrô Gioan Maria Gendreau Đông, M.E.P† (26/1/1850 – 07/02/1935). Đền Thánh Giá do Đức Cha Đông lập bền vững ở giữa làng Hiền Giáo (Tụy Hiền) năm 1895 thời Đức LEO XIII là bằng chứng.

Xin Chúa thưởng công cho Các Đấng Bậc và ban cho Cha Phaolô Lê Xuân Ca được hưởng phúc Thiên Đàng.Cha Ca chụp hình với giáo dân năm 1958


Cha Ca bị tù năm 1972


Cha Ca rửa tội cho một em bé năm 1966


Cha Ca mừng thọ 100 tuổi


BTTGx. Tụy Hiền