Ngày 13-02-2020
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09:08 13/02/2020

22. Chúng ta chỉ nên giữ lại khuôn mặt hiền lành của người khác.

(Thánh John)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
09:16 13/02/2020
44. NGUYÊN SOÁI SỢ GIÁNG CHỨC

Có một nguyên soái nọ họ Lý, có tên học trò rất nịnh nguyên soái luôn làm thơ để tặng.

Vì nguyên soái họ Lý, nên anh học trò này liên tục nghĩ đến viên tướng nổi tiếng đời Hán là Lý Quảng, hắn ta nghĩ đem Lý nguyên soái và Lý Quảng gộp lại thì sao lại không được đề bạt chứ lên chức chứ, bởi vì trong thơ có rất nhiều câu này:

- Hoàng kim hợp đúc Lý tướng quân” (phải nói là “dùng hoàng kim đúc tượng Lý tướng quân” mời đúng).

Không ngờ Lý nguyên soái nghe xong thì giận đùng đùng ra lệnh nằm dưới trướng và đánh cho một trận. Tên học trò một mực kêu oan, Lý nguyên soái giận dữ nói:

- “Năm nay ta mới được phong làm nguyên soái, mà mày lại muốn cho ta bị giáng chức nên đúc tượng, không đánh mày thì đánh ai nữa chứ?

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 44:

Chức quyền của thế gian thì người thế gian ai cũng thích, bởi vì có quyền thế thì tiếng nói của mình mới có giá trị, có địa vị thì uy quyền của mình mới được củng cố, do đó mà ai ai cũng thích tìm cho mình có địa vị trong xã hội.

Cái khổ nhất của người có địa vị cao trong xã hội là không biết lúc nào mình bị giáng chức, bị hạ bệ, bị cho về vườn, bởi vì quyền cao chức trọng của thế gian chỉ là những vòng xiếng xích trói buộc con người ta vào bể khổ mà thôi. Làm tổng thống cũng chỉ có bốn năm, giỏi lắm thì cũng chỉ có tám năm rồi về vườn; làm bề trên thì cũng chỉ có bốn năm, mà có được tín nhiệm thì cũng thêm một hai nhiệm kỳ là cùng, bởi vì không có chức vụ địa vị nào ở thế gian này là đời đời cả…

Nhưng địa vị làm con Thiên Chúa thì đời đời, không sợ bị về vườn, không sợ bị giáng chức, không sợ bị người khác giành giựt, bởi vì ấn tín của bí tích Rửa Tội sẽ đời đời trong linh hồn của chúng ta, ấn tín này được Đức Chúa Thánh Thần bảo chứng và ân sủng của Đức Chúa Kitô làm cho thêm dồi dào tốt đẹp, ngày càng có giá trị hơn, không những trước mặt Thiên Chúa mà còn có giá trị trước mặt thiên hạ.

Địa vị làm con Thiên Chúa rất là cao quý, cao quý hơn làm tổng thống, thủ tướng hay chủ tịch, bởi vì chỉ có làm con Thiên Chúa thì người Ki-tô hữu mới được trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Chúa Ki-tô, tức là trở nên bạn hữu và môn đệ của Ngài.

Tôi là người con của Thiên Chúa và là bạn hữu của Đức Chúa Ki-tô, địa vị của tôi rất cao quý, nhưng tôi có trung tín và hãnh diện với địa vị này hay không, bởi vì có rất nhiều lúc tôi đã đem tội lỗi bôi trét làm cho địa vị làm con Thiên Chúa của tôi trở nên xấu xí như ma quỷ…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Chúa Nhật VI Thường Niên A
Lm Jude Siciliano, OP
15:39 13/02/2020


Huấn ca 15: 15-20; Tvịnh 118; I Côrintô 2: 6-10; Mátthêu 5: 17-37

Hôm nay, tất cả chúng ta cùng nhau đến đây thi hành phụng vụ. Mỗi người trong chúng ta có: Nguồn gốc văn hóa khác nhau, quốc gia và chủng tộc khác nhau v.v... Nhưng, tất cả chúng ta được gắn kết với nhau nhờ đã chịu bí tích Rữa tội trong Chúa Giêsu. Thế nên, cho dù tất cả những gì gọi là khác biệt về ngôn ngử, nhưng tất cả chúng ta cũng đều tuyên xưng "Tôi tin kính Chúa Giêsu Kitô và đường lối của Ngài là của chúng ta". Bản chất cơ bản của chúng ta là trở nên một cộng đoàn của những người theo Chúa Giêsu và yêu mến Ngài. Bởi tình yêu thương của chúng ta trong Chúa Giếsu đã thúc đẩy chúng ta sống như Ngài.

Nhưng, có phải vì nghe Bài Giảng Trên Núi trong những ngày Chúa Nhật này đã khiến chúng ta cảm thấy mỏi đầu gối hay không? Làm sao chúng ta có thể sống theo những lời Chúa Giêsu hướng dẫn đó? Làm thế nào để chúng ta biết sống cộng đoàn? Vì những phép lạ và lời dạy của Chúa Giêsu đã thu hút rất nhiều người theo Ngài. Để dạy những người thân cận Chúa Giêsu, Ngài đem họ lên một ngọn núi. Hai Chúa Nhật vừa qua chúng ta nghe bài Các Mối Phúc, giới thiệu những nét cơ bản của lời Ngài dạy; mà chúng ta gọi là Bài Giảng Trên Núi. Các mối phúc kêu gọi chúng ta hoán đổi từ trong nội tâm một cách triệt để cho những ai muốn theo Chúa Giêsu. Những thay đổi đó sẽ được nói rõ ra ở những lời dạy tiếp theo.

Khi chúng ta nghe bài Chúa Giêsu giảng, thì những gì thánh Phaolô nói trong thơ gởi cho giáo hữu thành Côrintô là sự thật: Chúng ta được mời gọi để sống, không phải theo lẽ khôn ngoan của thế gian, nhưng là lẽ khôn ngoan nhiệm mầu của Thiên Chúa. Thánh Phao lô nhắc chúng ta nhớ lẽ khôn ngoan đó đã được mặc khải cho chúng ta qua đời sống của Chúa Giêsu "nhờ Chúa Thánh Thần".

Qua ơn Chúa Thánh Thần chúng ta đã đến để chấp nhận Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa đã nhập thế làm người một cách trọn vẹn. Hôm nay chúng ta nên nhớ lại chính Chúa Thánh Thần đã giúp cho chúng ta có thể sống theo lời dạy của Chúa Giêsu. Thật ra, Chúa Giêsu không hướng dẫn cho chúng ta sống theo quy cách khó khăn với những lề luật chặt chẽ cao thượng hơn. Đó không phải là điều làm lời dạy của Chúa Giêsu đặc biệt hơn. Trái lại, qua phép rửa và ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta được thêm khao khát và sức mạnh thiêng liêng để sống được những điều chúng ta được dạy dổ hôm nay. Thần Khí mới đó trong chúng ta giúp chúng ta sống như Chúa Giêsu dạy, và để chúng ta được “sống thánh thiện” hơn các kinh sư và người Pharisêu ở thế gian này.

Hôm nay tôi chọn bài Phúc âm ngắn. Bài Phúc âm dài (5: 17-37) có rất nhiều ý. Tôi không muốn cộng đoàn bị ức chế khi nghe một danh sách dài tất cả những điều phải làm và không nên làm. Nhưng, ngay trong bài Phúc âm ngắn chúng ta nghe Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta không nên sống các điều răn một cách hình thức hời hợt, nhưng là một cách đáp lại sâu đậm hơn bằng sự thay đổi từ trong thâm tâm để giúp chúng ta làm như Chúa Giêsu dạy.

Những người theo Chúa Giêsu có thể chán nản khi Chúa Giêsu dạy như thế! Thật ra thì các người Pharisêu được xem là những người công chính và thánh thiện. Điều Chúa Giêsu thách thức không phải chỉ với những người theo Ngài mà cả với những người Pharisêu và Kinh sư nữa. Đời sống tôn giào của họ phải sâu đậm hơn những thủ tục bên ngoài. Mục tiêu chính đáng của họ phải được minh chứng bằng một hành vi trung thật. Những điều Chúa Giêsu đòi hỏi thật là khó khăn và hình như khó mà thực hiện được.

Những người Pharisêu để nhiều thì giờ tuân giữ lề luật. Họ là những người thuộc thành phần trung lưu, không như những người rất nghèo khó phần đông theo Chúa Giêsu. Người Pharisêu có học thức và có phương tiện giải trí hợp luật thì dễ tuân giữ lề luật một cách trọn vẹn. Còn những người lao động cực nhọc không có học thức đi theo Chúa Giêsu đâu có thì giờ như thế. Vậy thì trong những vấn đề đó, chúng ta có cơ may gì khi làm theo lời dạy cúa Chúa Giêsu? Tuy vậy, Chúa Giêsu luôn mời gọi chúng ta nên sống thánh thiện hơn các Kinh sư và người Pharisêu.

Theo bài Phúc âm hôm nay, chúng ta vừa nghe là Chúa Giêsu muốn rút gọn con đường có thể đưa đến sự tiêu diệt lẫn nhau. Bởi thế Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Ngài là nên kìm hãm lòng hận thù. Trong những trường hợp ngoại tình, các gia đình có thể tìm cách trả thù với cặp vợ chồng đã làm cho gia đình bị xấu hổ, nhất là với người chồng. Để tránh việc ngoại tình và sự có thể xảy ra đổ máu sau đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ là không nên nghĩ đến vấn đề đó, không nên thèm muốn người khác. Và thêm vào đó, sự liên hệ tốt với nhau trong cộng đoàn, nhất là trong cộng đoàn tín hữu có thể xãy ra nếu ai nấy đối đải với nhau một cách ngay thật, nếu họ có thể tin lời nói của nhau và không nên nói dối.

Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài nên có thái độ gương mẫu. Những thái độ đối xử với nhau như thế, ngoài việc tạo nên mối giây liên hệ thương yêu trong cộng đoàn và sẽ thu hút sự chú ý của những cộng đoàn khác khi nhắc đến lời dạy dổ của Đấng họ theo là Chúa Giêsu. Hôm nay Chúa Giêsu đưa ra những thí dụ cụ thể về những lời Ngài dạy các môn đệ trong tuần vừa qua. Họ phải là "muối cho đời", là "ánh sáng cho trần gian", và là "một tòa thành xây trên núi".

Hãy chú ý đến cách Chúa Giêsu trình bày lời dạy. Mỗi lời dạy Ngài điều bắt đầu: "Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng...” rồi Chúa Giêsu nói lời dạy riêng của Ngài "Còn Thầy, Thầy bảo anh em biết..." Chúa Giêsu nói đến lời luật dạy người xưa bằng cách cho thí dụ chính đáng, rôi Ngài gọi các môn đệ hành động công chính hơn, "một luật mới" đúng hơn.

Chúng ta, các Kitô hữu được mời gọi sống một đời sống khác biệt, trong sự liên hệ với các người khác và với toàn thế giới. Chúng ta tìm sự tha thứ ở những nơi có hận thù và xa lánh nhau. Chúng ta kìm hảm những ham muốn của mình mặc dù thế giới xung quanh chúng ta vẫn để hành xử thỏai mái. Chúng ta trung thành với nhau, vì vậy, khi chúng ta hứa diều gì, chúng ta giữ và thực hiện lời hứa.

Điều gì giúp chúng ta sống thực sự được đối với những lời thách thức của Chúa Giêsu cho chúng ta? Chắc hẳn chúng ta không thể tự bản thân mình cố gắng mà làm được. Trái lại, chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu, và nhìn vào nhau trong tình thương yêu và nâng đở nhau. Nghe có vẽ lý tưởng quá nhỉ? Thật vậy, Chúa Giêsu muốn yêu cầu chúng ta thực hiện những điều mà luôn có Ngài trợ giúp chúng ta thực hiện.

Thế nên bài trích sách Huấn Ca được chọn đọc hôm nay. Đó là một phần của truyền thống về trí khôn ngoan trong Kinh Thánh Do thái. Theo truyền thống đó hành vi của con người luôn có hậu quả nhất định. Chúng ta được tự do sống đời sống của chúng ta nhưng có theo đường lối ngay thẳng của Đức Chúa hay không. Trong bài trích sách Huấn Ca hôm nay tuy ngắn gọn và có từ "tự do" được dùng 3 lần. Bài trích sách Huấn Ca này nhấn mạnh về sự tự do của chúng ta, và khuyến khích chúng ta nên dùng sự tự do đó để lựa chọn cách sống phù hợp theo sự khôn ngoan của Đức Chúa. Đôi khi sự lựa chọn đó có thể khó khăn. Người tín hữu hãy nghe lời Huấn Ca khuyến khích "Trung tín làm điều đẹp ý Người" Chúng ta biết chắc nếu chúng ta tự do chọn những điều này sẽ mang lại sự sống cho chúng ta. Vì "Đức Chúa để mắt nhìn xem những ai kính sợ Người".

Cuộc đời của Chúa Giêsu đã cho chúng ta thấy Bài Giảng Trên Núi đã được thực hiện như thế nào. Bây giờ Ngài là vị Thầy khôn ngoan chỉ đường cho chúng ta đi vào sự sống, và Ngài ban cho chúng ta Thần Khí của Ngài giúp chúng ta chọn lựa những phương cách hành động để mang lại sự sống đó. Các môn đệ của Chúa Giêsu phải tiếp tục thực hiện bài giảng trong đời sống của họ. Cho dù sống trong bất cứ hoàn cảnh nào; Những ai chưa hề đọc Bài Giảng Trên Núi, đều cần phải tìm hiểu các lời dạy đó qua sự tự kiểm tra cuộc sống của mổi chúng ta.

Chuyển ngữ: FX Trọng Yên, OP

6th Sunday (A)
Sirach 15: 15-20; Psalm 119; 1 Corinthians 2: 6-10; Matthew 5: 17-37

Those of us gathered for worship today are very diverse: from different cultural backgrounds, countries of origins, races, etc. But what binds us together is our baptism in Jesus. Whatever our differences and whatever language we speak, we all say together, "We believe in Jesus Christ and so his way is our way." Our basic identity is that we are a community of Jesus’ followers and we love him. Therefore, our love for him urges us to live like him.

But doesn’t hearing the Sermon on the Mount these Sundays leave you weak in the knees? How can we ever live these teachings? How will we even know how to live them? Because of his miracles and teachings Jesus had attracted great crowds. In order to teach those closest to him, he took them up a mountain. Two Sundays ago we heard the Beatitudes, the introduction to a collection of his teachings which we call the Sermon on the Mount. The Beatitudes called for the profound inner change necessary for anyone wanting to follow Jesus. That kind of change is spelled out in his subsequent teachings.

When we hear Jesus’ sermon, what Paul says in 1 Corinthians today is true: we are called to live, not according to the wisdom of this age, but according to God’s wisdom. That wisdom, Paul reminds us, has been revealed to us in the life of Jesus made known to us, "through the Spirit."

Through the gift of the Spirit we have come to accept Jesus Christ as God’s full revelation in the flesh. We need to remind ourselves today that the same Spirit makes it possible for us to live according to Jesus’ teaching. After all, Jesus isn’t just giving us a stricter, higher code of ethics. That’s not what makes his teachings special. Rather, through our baptism and the gift of his Spirit, we have the desire and divine power to live what we are being taught again today. That new Spirit in us is what enables us to live, as Jesus tells us, with a "holiness that surpasses that of the scribes and Pharisees.

I’m choosing the short form of the Gospel today. The longer offering (5:17–37) just seems like a lot. I don’t want to overwhelm the congregation with a long list of "do’s and don’ts." But even in the shorter version we hear Jesus calling us, not to a superficial, exterior performance of commandments, but to a far more profound response – deeper, interior change that will enable us to do as he instructs.

How discouraged his followers must have been when Jesus taught in this way! After all, the Pharisees were considered the righteous and holy ones. Jesus’ challenge though was not only to his followers, but to the Pharisees and scribes as well. Their religion was to go deeper than exterior works – the right motives had to support right behavior. His demands are high indeed! They seem impossible to achieve.

The Pharisees spent a lot of time and energy fulfilling the Law. They were of the middle class and, unlike the desperately poor, who comprised most of Jesus’s followers, the Pharisees had the education and leisure to pursue purity of observance. What chance did the illiterate, overworked and burdened poor followers of Jesus have? For that matter, what chance do we have in fulfilling these teachings? And yet, Jesus calls for a holiness that surpasses those scribes and Pharisees!

From today’s Gospel selection, we hear that Jesus wants to cut short, at its inception, a path that might lead to murder. So, he says to his disciples they are to control their anger. In cases of adultery, families would seek retaliation on the couple because of the shame brought down on those families, especially on the husband. To prevent adultery and the subsequent blood feud that would erupt, Jesus tells his disciples not even to think such a thing – no lusting after another. In addition, good community relations, especially among believers, would be possible if people behaved honestly with one another; if they could trust each other’s words. So, no lying.

Jesus called his disciples to exemplary behavior. Such ways of being with one another, besides forming loving relationships in the community, would also draw attention to that community and to the teachings of the one they followed – Jesus. Today he is giving concrete examples of what we heard him say to his disciples last week. They are to be "salt of the earth," "light of the world" and a "city set on a mountain."

Note the structure for the sayings. Each begins: "You have heard of the commandment…." Then Jesus presents his unique teaching, "But I say to you…." He credits the former teaching and by giving specific examples, calls his disciples to a greater righteousness, a more exacting "law." A "new law."

We Christians are called to a different way of living, in our relations to each other and then to the world. We seek reconciliation where there is anger and alienation. We tame our desires despite the license of the world around us. We are faithful to one another and so, when we make promises, we keep them.

What will help us live the challenges Jesus places before us? Certainly we can’t do it merely by gritting our teeth and putting our nose to the grindstone. Instead, we fix our eyes on Jesus and we turn to each other in mutual love and support. Sound idealistic? Yes it does, but Jesus wouldn’t ask us to fulfill something he wouldn’t help us accomplish.

It is no wonder that our Sirach reading was chosen today. It’s part of the Wisdom tradition in the Hebrew Scriptures. According to that tradition human actions have specific consequences. We are free to conform our lives to God’s ordered ways, or not. In today’s reading, though short, the word "choose(s)" is mentioned three times. This Wisdom reading underlines our freedom and so encourages us to use it to make choices in accord with God’s wisdom. As difficult as these choices may be at times, the believer hears Sirach’s words of encouragement: "trust in God, you too will live." We are assured that making these choices will be life-giving, for God’s eyes rest on the faithful. ("The eyes of God are on those who fear God....").

Jesus’ life showed us what the Sermon looks like when enfleshed. He is now our wise teacher who shows us the way to life and gives us his Spirit to help us to choose those life-giving ways. His disciples are to continue putting flesh on the Sermon in their lives. Whatever our circumstances, people who may never read the Sermon on the Mount, should be able to learn its content by examining our lives.
 
Dẫn Nhập & Lời Nguyện Giáo Dân Chủ Nhật 6 Mùa Quanh Năm A 16.2.2020
Lm Francis Lý văn Ca
20:44 13/02/2020
Đầu Lễ: Anh Chi Em thân mến
Nhiều người Công Giáo nghĩ rằng đức tin như là điều luật được quy định phải tuân thủ và đem ra thực hành cách nghiêm nhặt. Đức Kitô nói với chúng ta qua bài Tin Mừng hôm nay: Đức tin phải vượt qua khuôn khổ của lề luật và cũng không thể quan sát việc thực hành đức tin từ phía bên ngoài.

Đức tin xuất phát từ chính chúng ta, từ trong tâm hồn và đức tin sẽ chỉ cho chúng ta con đường phải noi theo do Thánh Thần hướng dẫn. Chúng ta luôn nhớ rằng, không có Chúa, chẳng có điều chi thiện hảo, cho nên phải luôn kết hiệp với Chúa.

Chúng ta cầu xin Chúa trong thánh lễ hôm nay, giúp chúng ta nhận thức được điều lành và điều dữ, nhở đó, chúng ta sẽ nhìn thấy những khác biệt của người khác với sự kính trọng và cảm thông.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

Trước Bài Đọc I:
Thiên Chúa tạo dựng con người hoàn toàn tự do. Ngài chỉ bảo những quy luật yêu thương để giúp con người sống hạnh phúc, nếu họ biết tuân giữ các giới răn.

Trước Bài Đọc II:
Trong bài đọc thứ 2 thánh Phaolô diễn tả: Nếu chúng ta yêu mến Thiên Chúa, phó thác vào sự quan phòng của Ngài và với ơn trợ giúp của Thánh Thần, chúng ta chu toàn chương trình của Thiên Chúa, Ngài sẽ ban cho chúng ta niềm vui.

Trước Bài Phúc Âm
Trong bài Tin Mừng Chúa Kitô mời gọi chúng ta luôn tìm kiếm nước Thiên Chúa và thực hiện điều lành điều tốt cho tha nhân.


Lời Nguyện Giáo Dân

Linh Mục: Anh Chị Em thân mến
Chúng ta cầu xin Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng chính trực, khôn ngoan ban những ơn cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

1. Xin cho Giáo Hội lữ hành và Dân Thánh của Chúa luôn sống nâng đỡ nhau trên bước đường tiến về quê trời. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

1. Xin cho các vị Thủ Lãnh các quốc gia, luôn biết tôn trọng phẩm giá, nhân quyền và luôn kiến tạo công lý và hạnh phúc cho mọi dân nước. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những người nghèo khổ, bệnh tật, kém may mắn trong xã hội: được ánh sáng Tin Mừng Yêu Thương soi chiếu để họ cảm nghiệm được tình Chúa vẫn mến yêu họ. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho chúng ta, đừng áp đặt những luật lệ khắc khe trên anh chị em mà chính mình không hề tuân giữ. Xin Chúa giúp mỗi người trong chúng ta biết áp dụng luật yêu thương với hết mọi ngưởi. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho cộng đoàn xứ đạo của chúng ta luôn biết kiếm tìm tôn ý của Chúa: chấp nhận lẫn nhau, tôn trọng sự tự do của nhau và triển nở sự thiện hảo trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

6. Xin cho các tín hữu của Chúa đã qua đời…. những người ăn ngay ở lành đuợc ánh sáng Chúa soi dẫn để họ có thể gặp được Chúa trong cuối cuộc hành trình dương thế… Chúng ta cầu xin Chúa.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục
Lạy Chúa, xin nhậm lời chúng con nài xin không những cho cộng đồng nhân loại mà còn cho chính chúng con nữa. Xin ban cho chúng con đuợc những đều chúng con xin nếu đẹp lòng Chúa. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen
 
Kiện Toàn Lề Luật
Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa
21:23 13/02/2020
Kiện Toàn Lề Luật

(Chúa Nhật VI TN A)

Dù không ít lần cố tình vi phạm luật ngày lễ nghỉ và luật sạch - nhơ cũng như công khai bênh vực các môn đồ về việc không ăn chay, nhưng Chúa Giêsu đã từng nhiều lần trưng dẫn Lời Thánh Kinh Cựu Ước, đặc biệt khẳng định tính ưu việt của thập giới. Chính Người đã minh định rõ ràng: “Các con đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay lời các tiên tri, Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn” (Mt 5,17). Xin cùng xem xét đôi nét về việc kiện toàn lề luật của Đấng Cứu Độ.

1.Chúa Kitô trả lề luật về đúng vị trí của nó.

Lề luật là “một phương thế” chứ không phải là mục đích. “Ngày Sabbat được tạo nên cho con người chứ không phải con người cho ngày Sabbat” (Mc 2,27). Khi khẳng định điều ấy thì Chúa Kitô nhắc nhớ chúng ta vị trí vai trò của lề luật như là các phương thế. Các phương thế chỉ có ý nghĩa khi hướng đến mục đích được nhắm. Nếu vì lý do gì đó mà chính phương thế làm cản trở mục đích nhắm thì chúng ta cần phải bỏ nó qua một bên. Đã nhiều lần Chúa Kitô cố tình vi phạm luật ngày lễ nghỉ là cốt dạy chân lý này.

2.Hãy giữ lề luật khởi đi từ đáy lòng.

Thời Chúa Kitô, đã và đang có đó nhiều biệt phái giữ lề luật cách hình thức bên ngoài. Dĩ nhiên điều mà họ nhắm là chứng tỏ cho người ta thấy lòng đạo đức của mình. Cái bên ngoài tuy vẫn cần thiết nhưng nếu thiếu điều bên trong thì nó thành trống rỗng vô hồn. Những khi cố tình vi phạm luật sạch - nhơ thì Chúa Kitô đã cho thấy sự thật này. Ích gì khi rửa tay chân, chén bát bên ngoài mà lòng vẫn đầy tham lam bất chính. Ý hướng và mục đích tự đáy lòng góp phần lớn xác định tính luân lý của các hành vi bên ngoài. Nhiều khi chưa thực hiện bằng hành động bên ngoài nhưng đã có ý hướng và chủ định bên trong thì đã dệt thành giá trị tốt xấu các hành vi của chúng ta. Chúa Kitô nói rõ điều này khi khẳng định là nếu đã có chủ định phạm tội với người phụ nữ dù chưa thực hiện bên ngoài thì cũng đã phạm tội ngoại tình rồi (x.Mt 5,27-28).

3.Chúa Kitô xác định bậc thang giá trị của các loại lề luật.

Xét về nguồn gốc thì Kitô giáo chúng ta phân biệt rõ ràng nhân luật (luật do con người làm ra) với thiên luật (luật do Thiên Chúa đặt định). Thiên luật thì có giá trị trường cửu, không hề thay đổi theo thời gian, vì do chính Thiên Chúa đặt định. Lề luật của Thiên Chúa được tỏ bày qua tiếng lương tâm dưới ánh sáng của lý trí đúng và qua Lời mạc khải thì luôn có vị trí ưu tiên hàng đầu. Còn nhân luật là luật do các thể chế, các quốc gia và cả do Giáo Hội lập ra thì có tính tương đối và nó có thể thay đổi theo hoàn cảnh lịch sử. Theo nhãn quan Kitô giáo, khi nào mà luật của con người trái với luật của Thiên Chúa thì nó không có giá trị. Và khi ấy chúng ta không chỉ bỏ qua nó mà có khi phải hành xử ngược với nó. Chúa Kitô đã nhiều lần khẳng định điều này khi Người trách cứ các lãnh đạo Do Thái thời bấy giờ đã bỏ qua lề luật của Thiên Chúa mà quá chăm chú vào luật của nhân trần, dù cho đó là truyền thống của tiền nhân.

4.Rượu mới – bình mới.

Nhiều thể chế, luật lệ con người và cả truyền thống của Giáo Hội tuy không nghịch với luật của Thiên Chúa nhưng chúng không còn phù hợp với tinh thần Tin Mừng đặc biệt là tinh thần nghĩa tử mà Chúa Kitô truyền ban thì phải cần đổi thay hay thậm chí là bỏ đi. Các Tông đồ đã đoạn tuyệt với Lễ Nghi cắt bì là một đan cử. Thực tế vẫn còn đó nhiều vị lãnh đạo vốn thích cái bình cũ vì nhiểu lý do chưa thật chính đáng khiến Đức Phanxicô đã gọi họ là những người thường biện bạch “xưa đã như vậy, như vậy…”.

Đã là người với tính xã hội thì lề luật luôn còn đó vai trò vị trí của nó. Tuy nhiên lịch sử cho thấy rất nhiều người khi đã ở vai cao, vị trọng trong các tập thể xã hội, có khi cả trong Giáo hội, thì dễ bị cám dỗ đặt ra các luật lệ phục vụ cho lợi ích của mình. Đã và đang có đó tình trạng nô lệ lề luật thay vì làm chủ nó. Là Kitô hữu thì chúng ta phải có thái độ đúng với lề luật như Chúa Kitô truyền dạy. Nhiều hiền nhân, nhất là các thánh nhân đã từng chấp nhận mang tiếng là “chống đối”, là “phản động”, là “gây xáo trộn”… để góp phần kiện toàn lề luật như Chúa Kitô đã làm.

Lm. Giuse Nguyễn Văn Nghĩa – Ban Mê Thuột
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Giáo dân Vũ Hán: Tử vong tăng kinh hoàng, dân sợ chết hơn sợ cộng sản, yêu cầu Tập Cận Bình từ chức
Đặng Tự Do
16:18 13/02/2020
Giáo dân Vũ Hán cho biết tử vong tăng kinh hoàng, dân sợ chết hơn sợ cộng sản, yêu cầu Tập Cận Bình từ chức

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã vắng mặt một cách đáng chú ý kể từ khi dịch coronavirus leo thang thành một cuộc khủng hoảng. Tuy nhiên, chiều thứ Hai, nhà độc tài này đã đi thăm một số địa điểm công cộng ở Bắc Kinh. Sự xuất hiện này dường như nhằm chống lại những lời chỉ trích rằng đại đế Tập đã xa cách dân chúng giữa lúc sự bất mãn đang gia tăng đối với cách thế chống đỡ lúng túng của bọn cầm quyền trước đại dịch Corona.

Lần cuối cùng ông Tập xuất hiện trước công chúng là tại một cuộc họp với thủ tướng Campuchia. Đến nay, đại đế Tập vẫn chưa dám đến thăm tâm điểm của sự bùng phát dịch bệnh là thành phố Vũ Hán, cách Bắc Kinh 1,160 km về phía nam.

Báo chí lề phải Trung Quốc cho biết đầu tiên Tập Cận Bình đến thăm một khu phố khoảng 8km về phía bắc nơi ông cư trú gần Tử Cấm Thành và đi thăm văn phòng chính quyền địa phương. Sau đó, ông đến thăm một bệnh viện thành phố, nơi ông tham gia một cuộc họp qua video với các viên chức và nhân viên y tế tại một bệnh viện ở Vũ Hán.

Theo Tân Hoa Xã, ông Tập, đeo mặt nạ phẫu thuật màu xanh da trời và mặc một bộ đồ đen, đã nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải cải thiện luật pháp liên quan đến phòng chống dịch bệnh, tăng cường hỗ trợ cho các tổ chức và cải thiện các thủ tục trừng phạt những ai thất bại trong công tác phòng chống dịch bệnh.

Theo Cha Bernardo Cervellera, Giám Đốc Asia-News, cơ quan thông tin của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Hải Ngoại, và là một chuyên gia về Trung Quốc có trụ sở ở Rôma, là người đã từng giảng dạy nhiều năm tại Đại Học Bắc Kinh, điều ngày càng rõ ràng là cuộc khủng hoảng này kéo dài và ngày càng nghiêm trọng là do cấu trúc của xã hội Trung Quốc, đặc biệt là hệ thống kiểm soát thông tin. Chính hệ thống này đã làm trì hoãn nhận thức của công chúng về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh trong nhiều tuần trong khi nó lặng lẽ lan nhanh, và rộng khắp đất nước. Đây là yếu tố chính gây ra cuộc khủng hoảng kinh hoàng hiện nay, trong đó, hàng ngàn người đã chết, hơn 40,000 người bị nhiễm bệnh và một con số tương tự những người bị nghi đã nhiễm bệnh. Đó là chưa kể ít nhất 51 triệu người bị cô lập hoặc tự nguyện cô lập; và hàng trăm triệu người đang phải gánh chịu những hậu quả nặng nề từ việc đóng cửa các nhà máy, và nguy cơ sự sụp đổ của nền kinh tế.

Cơ cấu quyền lực phân cấp và từ trên xuống cũng là một giới hạn lớn khác trong việc đưa ra các phản ứng kịp thời. Thị trưởng thành phố Vũ Hán không thể hành động mà không có sự chấp thuận của lãnh đạo trung ương ở Bắc Kinh.

Sau một thời gian im lặng, báo chí nịnh bợ chế độ đã quay trở lại đặt những bức ảnh về “tấm lòng của các vị lãnh đạo” trên trang nhất, nơi mọi lời của đại đế Tập, của ban bí thư trung ương đảng, của quân ủy trung ương lại được đề cao trắng trợn trong khi dân chúng tiếp tục lũ lượt chết vì dịch bệnh.

Trước tình hình dịch bệnh kinh hoàng, và nỗi ám ảnh trước cái chết gần kề, ngày càng có nhiều người can đảm tung lên mạng những lời chỉ trích đảng cộng sản và kêu gọi Tập Cận Bình từ chức, mặc dù họ thừa biết những ý kiến của họ chỉ sống được trên mạng có vài giờ trước khi bị công an Internet xóa đi. Nhiều tác giả còn đối diện với nguy cơ bị bắt giữ.

Từ Chương Nhuận (Xu Zhangrun - 徐章润), một giáo sư luật tại Đại học Luật Khoa Thanh Hóa (Tsinghua -清华), là một thí dụ. Anh đã xuất bản một bài báo chỉ trích giới lãnh đạo vì không kiểm soát được dịch coronavirus và kêu gọi Tập Cận Bình từ chức ngay tức khắc.

Giáo sư Từ đã bị đình chỉ giảng dạy vào năm 2018 khi ông lên tiếng chống lại chức vụ đại đế trọn đời của ông Tập. Ông cáo buộc bạo chúa Tập đã phá hủy hệ thống chính trị Trung Quốc, đang trong tiến trình cải cách sau cái chết của Mao Trạch Đông.

Theo Giáo sư Từ, chính sách đàn áp của Bắc Kinh đối với xã hội dân sự và quyền tự do ngôn luận đã khiến mọi người không thể phản ứng ngay lập tức khi dịch bệnh bùng phát. Bác sĩ Lý văn Lương (Li Wenliang - 李文亮), là một trường hợp điển hình. Anh là bác sĩ đầu tiên đưa ra cảnh báo về coronavirus và cảnh sát đã bắt anh phải im lặng. Anh đã chết trong bệnh viện sau khi nhiễm bệnh từ một bệnh nhân.

Giáo sư Từ cũng là một luật sư nhân quyền. Anh tuyên bố sáng lập phong trào Công dân mới nhằm hô hào lật đổ cộng sản. Hiện tại, công an Trung Quốc ra lệnh lùng bắt anh. Nhưng anh vẫn còn trốn tránh được, và rất tích cực trên các phương tiện truyền thông xã hội.


Source:Asia News
 
Nguyên Văn Tông huấn Hậu Thượng Hội Đồng Querida Amazonia
Vũ Văn An
16:31 13/02/2020
TÔNG HUẤN HẬU THƯỢNG HỘI ĐỒNG QUERIDA AMAZONIA
CỦA Đức Thánh Cha PHANXICÔ
GỬI DÂN THIÊN CHÚA VÀ MỌI NGƯỜI THIỆN CHÍ

1.Khu vực Amazon thân yêu đang đứng trước thế giới với mọi nét huy hoàng, kịch tính và mầu nhiệm của nó. Thiên Chúa ban cho chúng ta ân sủng tập chú vào khu vực này trong Thượng hội đồng được tổ chức tại Rôma từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 vừa qua, kết thúc bằng việc công bố Tài liệu Sau cùng, Amazon: Các Nẻo Đường mới cho Giáo hội và cho Hệ sinh thái Toàn diện.Ý nghĩa của Tông Huấn này

2. Tại Thượng Hội Đồng, tôi đã lắng nghe các bài thuyết trình và đọc chăm chú các báo cáo của các nhóm thảo luận. Trong Tông Huấn này, tôi muốn đưa ra đáp ứng của riêng tôi đối với diễn trình đối thoại và biện phân này. Tôi sẽ không đi vào mọi vấn đề từng được xử lý rộng dài trong Tài liệu Sau cùng. Tôi cũng không yêu sách thay thế văn bản đó hoặc sao chép nó. Tôi chỉ muốn đề xuất một khuôn khổ ngắn gọn để suy tư, một khuôn khổ có thể áp dụng, một cách cụ thể vào cuộc sống của khu vực Amazon, một tổng hợp về một số mối quan tâm lớn hơn mà tôi đã bày tỏ trong các tài liệu trước đây và có thể giúp hướng dẫn chúng ta tiến tới một cách tiếp nhận toàn bộ diễn trình đồng nghị một cách hài hòa, sáng tạo và sinh hoa trái.

3. Đồng thời, tôi muốn chính thức giới thiệu Tài liệu Sau cùng, trình bầy các kết luận của Thượng hội đồng, vốn được hưởng ơn ích từ việc tham gia của nhiều người hiểu rõ hơn bản thân tôi hoặc Giáo Triều Rôma trong các nan đề và vấn đề của khu vực Amazon, vì họ sống ở đó, họ trải nghiệm sự đau khổ của nó và họ yêu nó say đắm. Tôi không muốn trích dẫn Tài liệu Sau cùng trong Tông Huấn này vì tôi muốn khuyến khích mọi người đọc nó cách trọn vẹn.

4. Xin Thiên Chúa ban ơn để toàn thể Giáo hội được phong phú và được thách thức bởi công trình của phiên họp thượng hội đồng. Xin cho các mục tử, những người đàn ông và đàn bà thánh hiến và các tín hữu giáo dân của khu vực Amazon cố gắng áp dụng nó, và xin cho nó truyền cảm hứng cách nào đó cho mọi người có thiện chí.

Các giấc mơ cho khu vực Amazon

5. Khu vực Amazon là một tổng thể đa quốc gia và liên kết với nhau, một sinh quần tuyệt vời được chia sẻ bởi chín quốc gia: Brazil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Surinam, Venezuela và lãnh thổ Guiana thuộc Pháp. Tuy nhiên, tôi đang ngỏ Tông Huấn này với toàn thế giới. Tôi đang làm như vậy để giúp đánh thức tình cảm và sự quan tâm của họ đối với vùng đất đó, một vùng đất cũng là vùng đất của chúng ta, và mời gọi họ trân qúi nó và thừa nhận nó như một mầu nhiệm thánh thiêng. Nhưng quan tâm của Giáo hội về các vấn đề của khu vực này cũng buộc chúng ta phải thảo luận, dù ngắn ngủi, một số vấn đề quan trọng khác có thể hỗ trợ các khu vực khác trên thế giới của chúng ta đối đầu với những thách đố của chính họ.

6. Mọi điều Giáo hội có nhiệm vụ cung cấp phải được nhập thể một cách khác biệt vào mỗi nơi trên thế giới, để Nàng dâu của Chúa Kitô có thể mang nhiều khuôn mặt nhằm biểu lộ tốt hơn các kho tàng bất tận của ơn thánh Chúa. Việc rao giảng phải trở nên nhập thể, nền linh đạo phải trở nên nhập thể, các cơ cấu giáo hội phải trở nên nhập thể. Vì lý do này, trong Tông Huấn ngắn gọn này, tôi khiêm tốn đề nghị nói tới bốn giấc mơ vĩ đại mà vùng Amazon đã gây hứng cho tôi.

7. Tôi mơ về một khu vực Amazon dám đấu tranh cho quyền lợi của người nghèo, các dân tộc nguyên thủy và những người nhỏ bé nhất trong các anh chị em của chúng ta, nơi tiếng nói của họ có thể được nghe và phẩm giá của họ được thăng tiến.

Tôi mơ về một khu vực Amazon có thể bảo tồn sự phong phú văn hóa khác biệt của nó, nơi vẻ đẹp của nhân loại chúng ta tỏa sáng nhiều cách khác nhau.

Tôi mơ về một khu vực Amazon có thể giữ gìn một cách không khoan nhượng vẻ đẹp tự nhiên của nó và cuộc sống siêu mãn tràn đầy các dòng sông và khu rừng.

Tôi mơ về các cộng đồng Kitô giáo có khả năng cam kết một cách quảng đại, nhập thể vào khu vực Amazon và mang đến cho Giáo hội những gương mặt mới mẻ với những nét đặc điểm của vùng Amazon.


Kỳ sau: Chương Một: Giấc mơ Xã hội
 
Hủy bỏ các lễ Chúa Nhật và cả Lễ Tro vì dịch cúm CoRoV19
Thanh Quảng sdb
16:40 13/02/2020
Hủy bỏ các lễ Chúa Nhật và cả Lễ Tro vì dịch cúm CoRoVi19 (Coronavirus)Giáo Hội Công Giáo Hồng Kông đã đề ra một loạt các biện pháp mạnh mẽ để ngăn chặn sự lây lan của Coronavirus.

(Tin Vatican - Linda Bordoni và Marie Duhamel)

Giáo phận Công Giáo Hồng Kông đã ban hành một thông báo chung về việc cử hành Thánh lễ cũng như các cuộc tụ họp phụng vụ khác hầu tránh nguy cơ lây lan dịch bệnh Coronavirus!

Giáo phận tuyên bố đình chỉ các Thánh lễ công khai vào Chúa Nhật và các ngày trong tuần từ 15 đến 28 tháng 2, và không có phụng vụ Thứ Tư Lễ Tro, bắt đầu của Mùa Chay.

Đức Hồng Y John Tong, Giám quản Tông tòa của Giáo phận Hồng Kông, đã mô tả các biện pháp này là điều đáng tiếc, nhưng cho biết quyết định được đưa ra, vì hai tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh.

Vì vậy, trong thời gian này, các tín hữu được khuyến khích tham dự Thánh lễ Chúa Nhật qua các kênh truyền hình, mong tất cả có thể tham gia và rước lễ thiêng liêng…

Tại bán đảo Hồng Kông đã có 50 trường hợp được xác nhận là mắc siêu vi CoRoV19 và một trường hợp tử vong. Hàng trăm người hiện đang tự cô lập hoặc được theo dõi...

Linh mục Nicolas de Francqueville, một linh mục truyền giáo người Pháp hiện đang điều hành một giáo xứ ở Hồng Kông, nói với Đài phát thanh Vatican rằng đây là thời gian thử nghiệm, nhưng ngài hy vọng cuộc khủng hoảng sẽ giúp ngăn chặn sự lây lan và tìm được thuốc thang điều trị!

Cha Nicolas cho biết giáo xứ của cha thực thi nghiêm nhặt thông báo này. Chúng tôi phải đình chỉ tất cả các Thánh lễ trong hai tuần cho đến ngày 28 tháng 2. Ngài cho hay đây là một biện pháp quyết liệt làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên, nhưng cũng nhờ vào phương tiện truyền thông, mọi người đã chấp nhận giải pháp này và nhanh chóng tuân theo các hướng dẫn của Giáo phận.

Cha Nicholas cho hay ngài hủy bỏ tất cả các Thánh lễ, nhưng vào Chúa Nhật giáo xứ có đặt Mình Thánh từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, và nhà thờ được mở cửa cho những ai muốn tới cầu nguyện riêng tư.

Vì vậy, trong khi mọi người được chào đón trong Giáo hội, nhưng trong thời khắc này không có gì được tổ chức bao gồm: các cuộc hội họp, các nhóm giáo lý và tất cả các hoạt động khác, vì trọng tâm chính là tránh các cuộc tụ họp vì nguy cơ lây nhiễm…

Sợ hãi và cơ hội

Cha Nicolas cho biết nhiều người lo lắng, thậm chí tuyệt vọng, nhưng đồng thời chúng ta ý thức đây là một thách đố!

Cha giải thích rằng tiếng Hoa, từ ngữ ‘khủng hoảng’ được hình thành bằng hai ký tự: ký tự thứ nhất biểu thị điều gì đó nguy hiểm, và ký tự thứ hai lại có nghĩa là cơ hội.

Vì vậy, tôi hy vọng rằng trong thời điểm nguy hiểm của siêu vi CoRoV19 này, cũng là cơ hội cho các Kitô hữu, và cho mọi người, thể hiện tình đoàn kết hơn, tránh ra ngoài để có nhiều giờ hơn cho gia đình, dành nhiều thời hơn để cầu nguyện, để suy ngẫm về ý nghĩa cuộc sống và có lẽ dành nhiều thời gian hơn để làm những việc mình chưa làm được…

Vị linh mục người Pháp kết luận với hy vọng rằng, trong cuộc khủng hoảng này, chúng ta không nên chỉ nghĩ về các nguy hiểm và sợ hãi mà còn có thể là thời khắc củng cố niềm tin vào Thiên Chúa… Có thể đây là cơ hội để trở thành một người tin cậy vào Chúa và quyết tâm yêu thương như Chúa Kitô mời gọi chúng ta thể hiện...
 
Tòa Thượng thẩm Liên bang sẽ mở phiên tòa tái xử án của Đức Hồng Y George Pell vào tháng tới, nhưng ĐHY không được tham dự phiên tòa.
Thanh Quảng sdb
18:46 13/02/2020
Tòa Thượng thẩm Liên bang sẽ mở phiên tòa tái xử án của Đức Hồng Y George Pell vào tháng tới, nhưng ĐHY không được tham dự phiên tòa.

Theo tin từ News.com.au ngày 13 tháng 2 năm 2020 công bố lúc 11:42 đêm thì ĐHY George Pell sẽ vắng mặt trong phiên tái xử trường hợp lạm dụng tính dục của Ngài, với hy vọng ngài sẽ được minh oan và trắng án!
ĐHY đã bị cáo buộc lạm dụng tình dục một cậu ca viên trong ca đoàn của nhà thờ chính tòa khi ngài là Tổng giám mục Giáo phận Melbourne vào những năm 1990.
Ngài bị kết án về tội xâm nhập tình dục đối với một ca viên dưới 16 tuổi và bốn cáo buộc về những chuyện xàm xỡ sờ mó với một ca viên khác dưới 16 tuổi.

ĐHY đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Tiểu bang Victoria nhưng ngài đã bị Tòa án phúc thẩm Victoria bác bỏ với một phán quyết 2/1… ĐHY đã bị ngồi tù gần một năm nay! ĐHY vẫn cương quyết mình vô tội và đã kháng cáo lên Tòa Thượng Thẩm Liên bang. Tòa Thượng thẩm Liên bang đã chấp nhận mở lại vụ án của ngài và phiên tòa sẽ được khai mở tại Canberra vào tháng tới, nhưng ĐHY sẽ vắng mặt, không được tham dự!
Không giống như các tòa án khác, Tòa án Thương thẩm Liên bang sẽ không cung cấp video viễn liên tới nhà tù. Phiên điều trần cũng sẽ không được trực tiếp truyền hình như bất kỳ tòa án nào! Có nghĩa là ai muốn theo dõi phiên điều trần phải tham dự trực tiếp…

ĐHY Pell bày tỏ nỗi thất vọng vì ngài sẽ không được trực diện phiên tòa kháng cáo của mình.
Giáo sư Jeremy Gans, giảng dậy luật tại Đại học Melbourne, cho biết hầu hết các phiên điều trần của Tòa án Thượng thẩm được tổ chức tại Canberra, và vấn đề đáng tiếc là các tù nhân không được tham dự!
Nhưng ông cho hay tòa án thường sẽ công bố đầy đủ diễn tiến của phiên tòa qua các video trên trang web của toa, vì vậy, nếu được phép của ban quản trị nhà tù, ĐHY Pell có thể xem hết các diễn tiến của phiên tòa tái xét về ngài…
Chúng ta cầu nguyện cho công lý được sáng tỏ và thể hiện hầu minh oan cho ĐHY như Ngài vẫn xác quyết là vô tội và như một số chuyên viên báo giới và luật pháp xác tín là ĐHY vô tội, Ngài là một con chiên tế thần trước làn sóng truyền thông, vì ngài đã chống đối và lên tiếng mạnh mẽ tố giác những trào lưu vô luân như: đồng tính luyến ái, phá thai và tự do luyến ái…
 
Thành phố Bari là cầu nối hòa bình cho Địa Trung Hải
Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
19:08 13/02/2020
Đức Tổng Giám Mục Francesco Cacucci của thành phố Bari-Bitonto, chủ nhà tại cuộc họp của các giám mục Địa Trung Hải về hòa bình lên tiếng: Mọi sự đã sẵn sàng cho chuyến thăm của Đức Giáo Hoàng Phanxicô vào ngày 23 tháng 2 năm 2020.

“Thành phố chúng tôi là vùng đất đối thoại” Đó là một cụm từ mà TGM của Bari-Bitonto thích lặp lại để mô tả ơn gọi của vùng đất của ngài. “Đây là những gì Đức Giáo Hoàng Wojtyla đã ủy thác cho ngài trong một chuyến viếng thăm ad limina của các giám mục trong khu vực. ĐGH Gioan Phaolô 2 nói với tôi: "Bạn phải nhìn sang Địa Trung Hải và Châu Phi." Ở đây, trong một diễn tả mang tính cách tiên tri, Đức Thánh Cha đã cô đọng những gì chúng ta được mời gọi thực hiện. Bari chắc chắn sẽ là cầu nối giữa bờ biển lớn: đặc biệt là giữa Đông và Tây, như thánh bảo trợ San Nicola của chúng tôi đã và vẫn là». "Trong viễn cảnh này, cuộc họp vì hòa bình ở Trung Đông mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô muốn vào ngày 7 tháng 7 năm 2018 với những người đứng đầu các Giáo hội và các cộng đồng Kitô giáo trong khu vực - Và bây giờ là cuộc họp "Địa Trung Hải, biên giới hòa bình" được thúc đẩy bởi Hội Đồng Giám Mục Ý - CEI".

Cuộc họp "Địa Trung Hải, biên giới hòa bình" được thúc đẩy bởi CEI là một loại Thượng Hội nghị Địa Trung Hải sẽ qui tụ tại Bari từ ngày 19 đến 23 tháng 2 năm 2020. Năm mươi tám giám mục của các quốc gia nhìn ra biển lớn, đại diện cho ba lục địa (Châu u, Châu Á và Châu Phi). Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ kết thúc hội nghị. Trên các bước của "nhà tiên tri hòa bình" Giorgio La Pira cách đây 60 năm, các giám mục sẽ đối thoại với nhau để chỉ ra những bước đường cụ thể của hòa giải và huynh đệ giữa các dân tộc trong một khu vực được đánh dấu bởi chiến tranh, đàn áp, di cư, bất bình đẳng.

TGM Cacucci tâm sự “Tôi đã không đề xuất Bari cho sự kiện này. ĐHY Bassetti cùng với Ban Thường trực của CEI đã chọn thành phố của chúng tôi. Và với tư cách là một Giáo hội địa phương, chúng tôi vui mừng hoan nghênh yêu cầu, chúng tôi biết rõ rằng rằng lòng hiếu khách, đối thoại và văn hóa gặp gỡ là một phần trong DNA của chúng tôi". Tổng giáo phận luôn đi đầu trong việc tổ chức sáng kiến ​​quốc tế. Lâu đài Swabian sẽ là nơi diễn ra ba ngày hội họp "đồng nghị" giữa các giám mục (đằng sau cánh cửa đóng kín). Vương cung thánh đường San Nicola và Nhà thờ Chính tòa sẽ thu xếp các Thánh lễ hàng ngày. Các giáo xứ sẽ đón tiếp các giám mục vào tối thứ Sáu. Nhà hát Petruzzelli sẽ là bối cảnh cho sự kiện công cộng vào chiều thứ Bảy. Sau đó, vào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô sẽ đến và đối thoại với các giám mục tại Vương cung thánh đường San Nicola, trước khi chủ tế Thánh lễ tại Corso Vittorio Emanuele.

Tại Bari cách đây hai năm, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ biến mất của sự hiện diện Kitô giáo ở một số nơi của khu vực. TGM Cacucci giải thích: Tất cả chúng ta đều lưu ý rằng các cuộc đàn áp Kitô hữu đang gia tăng. Chúng ta đừng quên rằng, ngay cả khi chỉ nhìn vào những thập kỷ trước, nhiều Kitô hữu đã hy sinh mạng sống của mình để thúc đẩy sự chung sống hòa bình giữa các dân tộc nhân danh Tin Mừng trong bối cảnh được đánh dấu bởi các cuộc chiến tranh và thù hận. Tôi muốn đề cập đến linh mục Andrea Santoro bị giết ở Thổ Nhĩ Kỳ năm 2006. Các quá trình di động đã tăng dần giữa các dân tộc. Tuy nhiên, trong một vài thập kỷ, hiện tượng di cư đã tăng tốc vì bạo lực, chiến tranh và nghèo đói do bất công và lạm dụng nghiêm trọng. Các quá trình này tác động đến đối thoại liên tôn, đại kết Kitô và căn tính của tín đồ. Cam kết hòa bình của chúng ta thuộc về đức tin của chúng ta. Những mâu thuẫn ngày nay đang tạo thành "cuộc chiến tranh thế giới thứ ba chia thành từng mảnh" theo lời ĐTC Phanxicô.

Là Kitô hữu, chúng ta được kêu gọi để nói với thế giới rằng mọi người nam nữ đều là thành phần của một gia đình nhân loại. Đây là nền tảng của tình huynh đệ. Điều đó có nghĩa là thừa nhận rằng có một số phận chung giữa các dân tộc. Một tầm nhìn đã quay trở lại Hội nghị như đã được chứng minh bởi thông điệp Vui mừng và Hy vọng, điều đó nhắc nhở chúng ta rằng hòa bình "không bao giờ là thứ gì đó đạt được một cách ổn định mà là một tòa nhà được xây dựng liên tục". Tuy nhiên, ĐGH Gioan 23, trong thông điệp Bình an dưới thế, đã nhấn mạnh đến sự cấp bách phải có các thợ xây hòa bình. Tại hội nghị ở Bari, các giám mục không đóng vai trò chính trị mà chỉ có ý định trở thành tông đồ hòa giải. Do đó, chúng ta không nên mong đợi kết quả chính trị từ Bari. Cần nói thêm rằng con đường dẫn đến hòa bình cũng đòi hỏi phải thay đổi tâm lý. Ví dụ, toàn cầu hóa không nên được coi là một cái cớ cho những nỗi sợ hãi điên cuồng mà là một cơ hội để trở thành anh em trong sự đa dạng.

Lm. Nguyễn Tất Thắng OP
 
Chuyên gia Y tế: Dịch coronavirus mạnh nhất gần Thứ Tư Lễ Tro và có thể biến mất vào Lễ Phục sinh
Đặng Tự Do
23:57 13/02/2020
Dịch coronavirus sẽ tiếp tục lan tràn mạnh nhất ở Trung Quốc vào khoảng Thứ Tư Lễ Tro và có thể biến mất vào Lễ Phục sinh, một chuyên gia y tế, cho biết như trên hôm thứ Ba 11 tháng Hai, trong một đánh giá mới nhất về trận dịch bệnh đang gây chấn động thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, Chung Nam Sơn (Zhong Nanshan - 钟南山), một nhà dịch tễ học 83 tuổi, người nổi tiếng vì đã chiến đấu với dịch SARS năm 2003, đã rơi nước mắt trước cái chết của Bác sĩ Lý văn Lương (Li Wenliang - 李文亮), là bác sĩ đầu tiên đưa ra cảnh báo về coronavirus và cảnh sát đã bắt anh phải im lặng. Anh đã chết trong bệnh viện sau khi nhiễm bệnh từ một bệnh nhân.

Bác sĩ Chung Nam Sơn lạc quan rằng số trường hợp nhiễm bệnh mới sẽ sớm suy giảm, ít nhất là ở một số nơi.

Đỉnh cao của trận dịch này sẽ xảy ra vào cuối tháng Hai, khoảng thứ Tư Lễ Tro, và giữ nguyên ở mức này trong một thời gian, trước khi suy giảm và sau cùng biến mất vào dịp lễ Phục sinh. Bác sĩ Chung dự đoán như trên, dựa trên một mô hình dự báo toán học, các sự kiện gần đây và hành động của nhà cầm quyền.

“Tôi hy vọng sự bùng phát này hoặc sự kiện này có thể kết thúc vào tháng Tư,” ông nói với Reuters tại một bệnh viện do Đại học Y Khoa Quảng Châu điều hành, nơi 11 bệnh nhân coronavirus đang được điều trị.

Mặc dù những bình luận của ông có thể làm dịu những lo lắng toàn cầu về coronavirus – mà đến nay đã giết chết hơn 1,000 người và hơn 40,000 trường hợp đang nhiễm bệnh, chủ yếu là ở Trung Quốc; một số người vẫn tiếp tục lo lắng vì các dự đoán trước đó của ông về đỉnh cao của trận dịch hóa ra là không được chín chắn lắm.

“Chúng tôi không biết tại sao nó lại rất dễ lây lan và trở thành một vấn đề lớn như vậy,” ông nói thêm. Bác sĩ Chung là người đã giúp xác định các lỗ hổng trong các hệ thống ứng phó khẩn cấp của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng SARS 2002-2003.

Ông nhận thấy rằng có một sự giảm dần các trường hợp nhiễm bệnh mới ở tỉnh Quảng Đông, miền nam Trung Quốc, nơi ông đang sống, và cả ở tỉnh Chiết Giang và các nơi khác. “Đó là tin tốt lành cho chúng tôi.”

Nhận xét về việc Trung Quốc thực hiện các biện pháp chưa từng có là phong tỏa các khu vực bị nhiễm bệnh, bác sĩ Chung tỏ ra đồng tình với giải pháp phong tỏa Vũ Hán, là thành phố tại tâm chấn của dịch bệnh mà theo ông đã mất kiểm soát đối với virus ở giai đoạn đầu.

Tuy nhiên ông nói: “Giới lãnh đạo, các cơ quan y tế địa phương phải chịu trách nhiệm về vấn đề này. Họ đã không làm tốt công việc của mình.”

Virus này được cho là bùng lên từ đầu tháng 12 tại một chợ hải sản ở Vũ Hán, nơi động vật hoang dã bị bán trái phép.

Bọn cầm quyền ở Vũ Hán đã bị chỉ trích mạnh vì cách đối xử nặng nề với vị bác sĩ quá cố Lý văn Lương, là người đã bị cảnh sát dằn mặt hồi đầu tháng Giêng khi anh lên tiếng cảnh báo về sự bùng phát của dịch bệnh.

“Hầu hết mọi người nghĩ rằng anh ấy là người anh hùng của Trung Quốc,” bác sĩ Chung nói trong khi lau nước mắt. “Tôi rất tự hào về anh ấy, anh ấy nói cho mọi người biết sự thật, vào cuối tháng 12, và sau đó anh ấy đã qua đời.”

“Đằng sau anh ấy có hàng trăm bác sĩ khác muốn nói sự thật và họ phải được khuyến khích làm như vậy,” ông nói. “Chúng tôi thực sự cần lắng nghe”.

Virus hiện đã lây nhiễm hơn 40,000 người trên lục địa Trung Quốc và lan sang ít nhất 24 quốc gia khác.

Bác sĩ Chung cho biết Bắc Kinh thường xem các vấn đề như thế này là một bí mật quốc gia và không sẵn sàng chia sẻ thông tin. Điều này đã làm kéo dài cuộc khủng hoảng SARS. Tuy nhiên, theo bác sĩ Chung, lần này Bắc Kinh tỏ ra cởi mở, minh bạch và hợp tác hơn với Tổ chức Y tế Thế giới.

Nhưng ông nhấn mạnh rằng “Họ cần phải làm nhiều hơn nữa, bao gồm việc chấm dứt buôn bán động vật hoang dã, hợp tác quốc tế tốt hơn về công nghệ vệ sinh, cải thiện hoạt động của các trung tâm kiểm soát dịch bệnh và hệ thống canh gác toàn cầu để cảnh báo về các tiềm năng dịch bệnh.”

“Nếu có sự hợp tác và phối hợp tốt hơn, chúng tôi có lẽ đã phát hiện vấn đề sớm hơn và tìm ra sự lây truyền từ người sang người sớm hơn, và dịch bệnh sẽ không quá nghiêm trọng như hiện nay.”


Source:Reuters 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Từ Trung tâm Hoan-Thiện trở thành là Trung Tâm Thánh Mẫu LaVang, Keysborough, Melbourne, Úc Châu
Anthony Nguyễn Hữu Quảng, SDB
04:41 13/02/2020


Giai đoạn sơ khai:

Trung tâm Công Giáo Hoan Thiện đuợc kết tên của 2 Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan-Linh Mục tử đạo và Thánh Tôma Trần văn Thiện, là một chủng sinh.

Vào thập niên 1980 thuở đầu người Việt tỵ nạn bắt đầu định cư tại thành phố Melbourne, dù rất ít nhưng cũng qui tụ lại tham dự các thánh lễ cuối tuần tại 3 nhà thờ: thánh Giuse Collingwood, thánh Giuse Springvale và thánh Brendon tại Flemington.

Hai linh mục Việt Nam tiên khởi của TGP Melbourne là Cha Bartholomeo Huỳnh San và Cha Giuse Bùi Đức Tiến được chịu chức Linh Mục vào ngày 18/8/1979 do ĐTGM Frank Little.

Những năm sau đó, cha Giuse Bùi Đức Tiến được bổ nhiệm về làm phó xứ và Tuyên Úy cho cộng đoàn Việt Nam vùng Tây Bắc Melbourne tại nhà thờ thánh Brendon, vùng Flemington, sau này thành lập ra Cộng Đoàn Công Gíao Thánh Vinh Sơn Liêm với một cơ sở tương đối khang trang.

Giai đoạn hình thành:

Cũng trong thập niên 80, cha Huỳnh San đã bổ nhiệm là cha phó xứ nhà thờ thánh Giuse vùng Collingood, và tuyên úy cho cộng đoàn người Việt tại vùng Đông Nam Melbourne, Cha Huỳnh San đã thành lập Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan tại vùng Collingwood và Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện tại vùng Springvale. Cha đã không quản ngại không gian và thời gian, mỗi Chúa Nhật, vào buổi sáng ngài đã dâng lễ ở Cộng Đoàn Thánh Gioan Hoan, Collingwood và buổi chiều, ngài hy sinh lái xe đi Springvale để giúp cho cộng đoàn thánh Giuse nơi đây.

Với số giáo dân càng ngày càng đông, năm 1988, tòa Tổng Giám Mục Melbourne chấp thuận cho phép hai cộng đoàn cùng mua khu đất với diện tích 38,890 m2 tại vùng Keysborough để xây dựng nhà thờ và trung tâm Công Giáo Việt Nam và lấy tên là Trung Tâm Hoan Thiện. Cũng từ đó dù chưa có cơ sở nhưng mỗi dịp cung nghinh thánh tượng Đức Mẹ Fatima hay một dịp lễ chung nào, toàn thể Cộng đoàn Công Giáo giáo người Việt lại qui tụ về khu đất này để mừng lễ.

Ngày 18/06/1989, Đức Tổng Giám Mục Frank Little chủ sự thánh lễ kỷ niệm một năm ngày tuyên phong hiển thánh 117 Thánh Tử Đạo Việt Nam và đặt bia đá khởi công xây dựng các công trình tại Trung Tâm.

Ngày 24/04/1994, Thánh lễ khánh thành Nhà Nguyện được long trọng cử hành do Đức Tổng GiámMục Frank Little chủ sự cùng với Đức Tổng Giám Mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, hai đức cha phụ tá và nhiều linh mục tu sĩ đồng tế với nhiều quan khách đạo đời tham dự.

Giai đoạn củng cố:

Từ ngày khánh thành nhà nguyện trung tâm, cộng đoàn được ổn định và các sinh hoạt phụng vụ cũng như sinh hoạt của các đoàn thể dần đi vào nề nếp vì có cơ sở qui tụ. Cha Huỳnh San làm Quản nhiệm cho cộng đoàn và cư ngụ ngay tại Trung tâm, còn cộng đoàn Gioan Hoan thì được ủy thác cho cha Giacobe Võ Thanh Xuân.

Ngày 7/10/2007 –Đức cha Hilton Deakin, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, chủ sự thánh lễ tạ ơn và làm phép nhà xứ thuộc giai đoạn hai xây dựng các công trình.

Đức cố HY Phanxicô Xavie Nguyễn văn Thuận lúc sinh tiền, Ngài đã nhiều lần thăm Trung tâm Hoan Thiện và Ngài ước nguyện nơi đây sẽ thành một Trung tâm dâng kính Đức Mẹ Lavang.

Giai đoạn kiến thiết:

Năm 2010 – Tường tưởng niệm với an vị 3,600 chỗ được hoàn thành. Ước mong đây là nơi an vị lý tưởng cho người Công Giáo Việt Nam tại Melbourne.

Năm 2012 – Sau khi cha Bartolomeo Huỳnh San nhận sứ vụ mới, Tòa Tổng Giám Mục Melbourne đã giao cho Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Úc Châu coi sóc Trung Tâm. Nhà dòng đã bổ nhiệm cha Giuse Mai Văn Thịnh làm tuyên uý, và cha Vinh-sơn Trần Trí Tuệ làm phụ tá.

Trong thời điểm này, Linh mục Vincent Nguyễn Văn Long, dòng Phan Sinh được tuyển chọn làm Giám Mục Phụ Tá cho Tổng giáo phận Melbourne, Ngài đã qui tụ tất cả các cộng đoàn Công Giáo Việt Nam rải rác khắp Melbourne về một mối với Ban Diều Hành Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam của tổng giáo phận. Hằng năm có những dịp qui tụ dâng lễ chung như: lễ các thánh tử đạo Việt Nam và đặc biệt, với sự hỗ trợ của Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Phụ Tá Tổng Giáo Phận Melbourne, ngày 12/10/2013 Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne đã tổ chức thành công Đại Hội Thánh Mẫu La Vang lần đầu tiên tại Trung Tâm với chủ đề “Đồng hành với Mẹ La Vang trong niềm tin”.

Ngày 2-3/05/2015 – Đại Hội Thánh Mẫu La Vang II được tổ chức với chủ đề “Cùng Mẹ La Vang đồng hành với dân tộc Việt”.

Nhu cầu có một ngôi nhà thờ rộng lớn càng thúc bách hai Cha Tuyên Úy và cộng đoàn lên kế hoạch khởi sự xây nhà thờ cho Trung tâm, để thực hiện giấc mơ được ấp ủ hơn 20 năm qua.

Ngày 7/12/2015, Đức Tổng Giám Mục Denis Hart cấp phép xây dựng thánh đường và các công trình phụ thuộc tại Trung Tâm.

Giai đoạn xây dựng:

Hồng ân Chúa không ngừng tuôn tràn cho cộng đoàn, vào đầu năm 2016, Sau khi cha Giuse Mai VănThịnh và cha Vincent Trần Trí Tuệ nhận sứ vụ mới, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế bổ nhiệm cha Giuse Vũ Ngọc Tuyển và cha Gioan Baotixita Đặng Nhật Trường làm tuyên úy.

Trung tâm cộng đoàn Hoan Thiện đã hăng say cùng với hai Cha Tuyên Úy kiện cường lại cơ cấu của cộng đoàn, các ban ngành và kế hoạch quyên góp đẩy mạnh công trình xây dựng nhà thờ. Sau hơn 1 năm làm việc gần gũi với công ty xây cất MAP và với vị đại diện về xây cất nhà thờ thuộc Tổng Gia1o Phận Melbourne, thủ tục giấy phép xây dựng và hành chánh đuợc chính quyền địa phương cũng như tòa Tổng Gíam Mục chấp thuận.

Ngày 13/05/2017, đại lễ kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima do Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne phối hợp cùng Cộng Đoàn Thánh Tôma Thiện tổ chức tại trung tâm.

Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang

Ngày 10/04/2018, Đức Tổng Giám Mục Denis Hart chính thức cho phép đổi tên Trung Tâm Hoan Thiện thành “Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang” (Our Lady of La Vang Shrine).

Ngày 5-6/05/2018, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang III đã được diễn ra với chủ đề “Về bên Mẹ La Vang, trở về cội nguồn Việt”. Trong dịp này Đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám mục Giáo phận Parramatta, đã công bố danh xưng mới của Trung Tâm Hoan Thiện thành “Trung Tâm Thánh Mẫu La Vang” và làm phép viên đá đầu tiên xây dựng thánh đường tại Trung Tâm. Đây là một sự kiện lịch sử đang ghi nhớ, là niềm vui mong đợi của toàn Cộng đồng Công Giáo Việt Nam thuộc TGP Melbourne cũng như niềm tự hào của người Việt Úc châu và toàn con dân hải ngoại cũng như trong nước. Một ước mơ của Tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận và nhiều người đã ươm mơ.

Ngày 6/08/2018 là ngày khởi công xây dựng thánh đường với diện tích 1,524 m2, có sức chứa 1,000 chỗ ngồi.

Tạ ơn Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lavang, với nhiều công sức của cộng đoàn Toma Thiện và toàn thể khối người Việt Công Giáo Melbourne mà sau gần 2 năm xây dựng, ngôi Thánh Đường kính Mẹ Lavang đã hiên ngang ngạo nghễ vươn lên giữa một quần thể khang trang, sẵn sàng cho ngày thánh hiến và làm phép dâng kính cho Thánh Mẫu Lavang vào thứ bảy 22/2/2020 do Đức Tổng Giám Mục Peter Comensoli, Tổng Giam Mục Melbourne chủ sự với sự đồng tế của Đức Cha Vincent Nguyễn Văn Long, Giám Mục Giáo Phận Parramatta.

Xin ngợi khen Chúa, cảm tạ Mẹ Lavang và các Tiền nhân anh dũng tử đạo Việt Nam và bao người đã góp công sức xây dựng và hình thành nên Trung Tâm Thánh Mẫu Lavang này.

Xin Mẹ Maria Thánh Mẫu La Vang cầu bầu để Trung Tâm luôn là nơi hành hương thường xuyên của con cái Mẹ khắp nơi, đặc biệt những người Công Giáo Việt Nam trong Tổng Giáo Phận Melbourne. Chúng con nguyện dâng ngôi thánh đường “Thánh Mẫu La Vang” là nơi tôn vinh Mẹ, hầu tất cả con cái Mẹ có nơi chạy đến nương nhờ. Chúng con tạ ơn Chúa và Mẹ.

Chương trình mừng lễ Cung Hiến & khánh thành nhà thờ Thánh Mẫu La Vang.

Sẽ được cử hành tại trung tâm Thánh Mẫu Lavang, địa chỉ 225 Hutton Rd, Keysbourough VIC 3173, vào ngày thứ bảy 22 tháng 2 năm 2020, vào lúc 10 giờ 30 sáng, do đức cha Peter Commensoli, tổng giám mục Giáo phận Melbourne chủ tế, với sự đồng tế của đức cha Vincent Nguyễn Văn Long, giám mục giáo phận Paramatta cùng các linh mục trong và ngoài tổng giáo phận Melbourne.

Hướng dẫn việc đậu xe: quí cộng đoàn có thể sử dụng carpark của nhà thờ Balan - Divine Mercy Shrine 343-337 Green road Keysbourough 3173.

Cộng Đoàn Công Giáo Thánh Tôma Thiện cùng với Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Tổng Giáo Phận Melbourne trân trọng kính mời.
 
Cộng Đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng Philadelphia Mừng Xuân Canh Tý 2020
Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Hộ
21:06 13/02/2020
Tạ ơn Chúa Xuân đã ban cho một ngày nắng đẹp trời để Cộng Đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng Philadelphia dâng thánh lễ mừng Xuân Canh Tý lúc 10 h sáng ngày mùng 09 tháng 2 năm 2020.

Thánh lễ do cha Phêrô Cao Vĩnh Phúc làm chủ tế và cha Uông Quang Lượng giảng lễ cùng quý cha đồng tế. Thánh lễ được long trọng cử hành với việc giúp lễ trang nghiêm của quý thày, sự tham dự thánh lễ của quý sơ Việt/Mỹ, và đông đảo bà con giáo dân/quý khách xa gần từ thành phố Philadelphia và các thành phố lân cận.

Xem Hình

Thánh lễ được tăng phần sốt sáng khi ca đoàn dâng lên Thiên Chúa những bài hát thánh vịnh thánh ca để giúp cộng đoàn dân Chúa cầu nguyện và tạ ơn Chúa cũng như hướng tới tâm tình kính nhớ tổ tiên trong những ngày đầu Xuân. Thêm vào đó, các em Thiếu Nhi Thánh Thể của cộng đoàn làm thừa tác viên Lời Chúa bằng tiếng Việt như một của lễ chân thành dâng lên Thiên Chúa. Những công việc phục vụ của anh chị em trong thánh lễ như ứng nghiệm lời Chúa mời gọi trong thánh lễ mừng
Xuân Canh tý hôm nay: “Anh em hãy làm muối cho đất và ánh sáng cho trần gian.” Điều này cũng được cha Uông Quang Lượng nhắn nhủ trong bài giảng của ngài: ngày đầu năm anh chị em hãy đặt cho mình một lý tưởng sống cho năm mới. Anh chị em hãy chọn lấy yêu thương vì yêu thương sẽ giúp anh chị em được bình an và hạnh phúc khi anh em là muối và ánh sáng nơi môi trường anh chị em sinh sống và làm việc.

Cuối thánh lễ, cộng đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng có phần chúc tuổi/lì xì cho quý cha, quý thày, quý sơ, các em giúp lễ, các em thiếu nhi, và phần rút lộc thánh của cả cộng đoàn dân Chúa.

Niềm vui ngày tết được kéo dài thêm khi các món ăn thức uống mang bản chất văn hoá Việt Nam đã sẵn sàng cho quý khách tới Hội Chợ của Cộng Đoàn Đức Mẹ thăm Viếng. Cộng đoàn đã chuẩn bị những món ăn hấp dẫn như phở gà, cháo lòng, chả giò, tôm chiên, bánh bò, bánh cam, chè ba màu, nước mía v.v...

Ngoài những món ăn ngon của ngày Tết, quý khách còn được thưởng thúc chương trình văn nghệ sôi động và hấp dẫn do ban nhạc tổng hợp của Cộng Đoàn Philadelphia, M.C. và các ca sĩ, cùng với sự tham gia nhảy múa hát ca của ca đoàn, của quý sơ, và các em thiếu nhi Thánh Thể. Bên cạnh đó quý khách còn được tham gia những trò chơi của ngày Tết như Bầu Cua Tôm Cá, v.v…

Quả thật, cộng đoàn Đức Mẹ Thăm Viếng giúp quý khách mừng đón Chúa Xuân cũng như mừng ngày Tết Cổ Truyền Việt Nam ngay tại thánh phố Philadelphia, Hoa Kỳ. Mến chúc quý khách xa gần có ngày Hội Chợ vui vẻ và ý nghĩa. Nguyện xin Chúa Xuân chúc lành cho anh chị em trong năm mới được luôn bình an hạnh phúc.

Nữ tu Theresa Nguyễn Thị Hộ, MTG Hưng Hóa
 
Văn Hóa
Ngày lễ Valentine : Một ngày để Vinh Danh Tình Yêu
Đinh Văn Tiến Hùng
19:12 13/02/2020
Chúng ta chỉ biết Valentine là tên của một ngày lễ lớn trong năm của cả thế giới, nhưng nhiều người không biết đó là tên một Vị Thánh của thành Rome. Đây là một Vị Thánh do Giáo Hội Công Giáo La Mã công nhận, và Thánh Valentine đã qua đời khoảng năm 270 SCN.
Lịch sử kể lại rằng, khoảng thời gian từ những năm 1.400, có một Giám mục là Valentine bị hoàng đế Claudius II chặt đầu vì Vị Giám mục này đã giúp cho các cặp trai gái người Kitô giáo kết hôn với nhau.

Vì lý do tiện cho việc đi lính nên hoàng đế Claudius II đã ra lệnh cấm kết hôn. Valentine nhận thấy điều này hoàn toàn bất công và vô lý. Ngài đã cử hành hôn lễ trong bí mật giúp rất nhiều cặp đôi thành hôn rất sốt sáng và cảm động. Vì thế,Thánh Valentine là vị Thánh của những đôi uyên ương. Chính điều này, dần dần càng có nhiều đôi lứa tìm đến Vị Thánh tình nhân Valentine, để mong được giúp đỡ trong chuyện tình cảm lứa đôi.
Từ nguồn gốc và ý nghĩa ngày lễ tình yêu, bạn cũng thấy Valentine ngày nay tượng trưng cho một tình yêu đẹp, hạnh phúc.
Và người ta tin rằng nguồn gốc của ngày Lễ Tình yêu là ngày 14/2 để kỷ niệm cái chết của
Vị Thánh Bảo Trợ Tình yêu Valentine.

Bài ca Tình Yêu

*Với thế giới Bạn chỉ có thể là một người.
Nhưng với một người Bạn có thể là cả thế giới.

*Những lúc thơm nồng bên ta là Bạn Đắng.
Những lúc cay đắng bên ta là Bạn Đời.

Bạn Điời ta gọi là Mình,
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi.
Đời người cuộc sống lứa đôi,
Thân ta một nửa nguyện thời trao nhau.

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau,
Dẫu trăm năm bạc mái đầu chẳng thay.
Lời đầu giao ước còn đây,
Tình yêu bền vững nối giây thề nguyền,
An hòa gìn giữ mối duyên,
Keo sơn gắn bó chớ quên ban đầu.
Cuộc sống trôi nổi mai sau,
Cùng nhau chia sẻ buồn vui ân tình.
Bạn Đời tình nghĩa trung trinh.
Mình ơi ! Ta gọi thân tình Nhà Tôi,
Cuộc đòi ta đã kết đôi,
Trăm năm nương tựa vẫn thời có nhau.

Thương nhau luôn nhớ nguyện cầu,
Yêu nhau xin Chúa cầu bầu chở che,
Biển trần lôi cuốn đam mê,
Chúa luôn nâng đỡ mọi bề an vui.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG
 
Ảnh Nghệ Thuật
Trang Ảnh Nghệ Thuật Chiêm/Niệm/Thiền: Nụ Hôn Dịu Dàng
Nguyễn Đức Cung
22:21 13/02/2020
NỤ HÔN DỊU DÀNG
Ảnh của Nguyễn Đức Cung

Đến như hoa cỏ cũng còn biết yêu!!
Happy Valentine’s Day !!!
Chúc Mừng Ngày Lễ Tình Yêu.!!!
(nđc)
 
VietCatholic TV
Tín hữu Cát Lâm: Kẻ triệt hạ thánh giá sẽ không có kết quả tốt. Số tử vong tăng gần 3 lần hôm qua.
Thế Giới Nhìn Từ Vatican
04:46 13/02/2020
Tân Hoa Xã, cơ quan thông tấn chính thức của Bắc Kinh, cho biết riêng trong tỉnh Hồ Bắc 14,840 trường hợp mới nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày thứ Tư 12 tháng Hai. Cũng ttrong ngày thứ Tư có 242 người chết.

Như thế, tính cho đến 10 giờ sáng thứ Năm 13 tháng Hai, con số người chết vì COVID-19, tên mới của loại coronavirus này, trên toàn Hoa Lục là 1,368 người. Nói khác đi, ít nhất có 255 người chết trong ngày thứ Tư. Số người chết hôm thứ Ba chỉ có 98 người.

Số người nhiễm bệnh hiện nay là 59,805 người; con số này vào ngày thứ Tư là 44,653; nghĩa là tăng 15,152 người chỉ trong một ngày.

Cũng theo Tân Hoa Xã, sáng thứ Năm 13 tháng Hai, bộ chính trị đảng cộng sản Trung Quốc đã cách chức bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc của Tưởng Siêu Lương (Jiang Chaoliang - 蒋超良).

Nhận định về diễn biến này, một giáo dân ở Cát Lâm (Jilin -吉林),một tỉnh miền Đông Bắc Trung Quốc có đường biên giới với Bắc Hàn và Nga, cho rằng việc cách chức này chẳng phải là một thứ công lý gì cả, nhưng chỉ là một thủ đoạn nhằm ve vãn quần chúng, và hướng những chỉ trích lên các cán bộ địa phương. Chính Tập Cận Bình mới là người đáng bị cách chức.

Tuy nhiên, vị giáo dân này nói rằng, ông cũng cảm thấy mát ruột khi thấy những kẻ triệt hạ thánh giá không có kết quả tốt, không phải đợi đến đời sau, nhưng là ngay ở đời này.

Vị này giải thích rằng, Tưởng Siêu Lương là “một kẻ có ăn học và từng là một giám đốc điều hành tại Ngân hàng Phát triển Trung Quốc và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc. Nếu ông ta tiếp tục con đường của một trí thức, có lẽ ông ta không lâm vào cảnh này.”

Khi được bổ nhiệm làm chủ tịch tỉnh Cát Lâm y đã mở một chiến dịch triệt hạ thánh giá kinh hoàng nhất.

Lương đề ra một quy định rất khắc nghiệt và rất chi li hẹp hòi đối với việc trưng bày thánh giá tại các nhà thờ. Quan trọng nhất là thánh giá không được đặt trên nóc nhà thờ, nhưng phải được khắc trên mặt tiền nhà thờ với kích thước không quá một phần mười chiều cao mặt tiền nhà thờ. Thánh giá cũng không được sơn hay quét vôi bằng một mầu khác với mầu mặt tiền nhà thờ.

“Là người Công Giáo, cố nhiên, tôi không cầu mong những khổ đau cho người khác. Nhưng khổ đau cũng có giá trị của khổ đau. Tôi chỉ muốn rằng đây là bài học cho những kẻ bách hại niềm tin của người khác. Thông điệp tôi muốn nói với họ là những kẻ triệt hạ thánh giá, và bách hại niềm tin vào Thiên Chúa của người dân sẽ không có kết quả tốt đâu.”

Theo Bitter Winter, một tạp chí chuyên theo dõi tình hình tự do tôn giáo tại Trung Quốc, trong thời gian hơn hai năm làm chủ tịch tỉnh Cát Lâm từ tháng 9 năm 2014 đến tháng 10 năm 2016, Lương nhổ sạch khoảng 100 thánh giá trên nóc các nhà thờ Công Giáo và Tin Lành.

Từ tháng 10, năm 2016 y được điều về làm bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc cho đến khi bị cách chức và bị bắt vào sáng ngày 13 tháng Hai. Trong thời gian này, một chiến dịch triệt hạ thánh giá cũng được y hô hào tại Hồ Bắc.

Hôm thứ Tư, Trương Tấn (Zhang Jin - 张晋) là bí thư chi bộ đảng Sở Y Tế Hồ Bắc, và Lưu Anh Tư (Liu Yingzi - 刘英姿) là Giám Đốc Sở Y Tế Hồ Bắc cũng bị cách chức. Thành Tung Phong (Sheng Congfeng - 盛从丰) giám đốc sở Du Lịch bị bắt về tội đào ngũ vào sáng thứ Năm.

Trong một diễn biến khác, như chúng tôi đã đưa tin 1,455 khách và 802 thủy thủ đoàn trên chiếc Westerdam của hãng tàu du lịch Holland America Line đang trong tình trạng sống dở chết dở ở ngoài khơi phía Nam Việt Nam, sau khi 5 quốc gia đã lần lượt từ chối không cho chiếc tàu này cập bến, mặc dù không có ai trên con tàu này được chẩn đoán là đang mắc phải chứng bệnh gây hoang mang toàn cầu.

Trong một diễn biến mới nhất, Đại Sứ Hoa Kỳ tại Campuchia là ông Patrick Murph đã thuyết phục thành công quốc gia này cho phép con tàu cập bến tại hải cảng Shihanoukville.
 

Liên Hệ: Contact Us: bbt@vietcatholicint.com
© 2022 - VietCatholic News - Designed by J.B. Đặng Minh An