Lễ Lá tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức (Our Lady of Lourdes)

Vào lúc 4 giờ chiều Chúa Nhật, ngày 9 tháng Tư, 2017, cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, đã cử hành Lễ Lá tại ngôi Thánh Đường tuy nhỏ bé nhưng rất ấm cúng của giáo xứ trên đường Central Ave, thành phố Montclair, CA, USA.

Trước giờ Thánh Lễ, Cha Anthony Nguyễn Bá Tòng, Quản Nhiệm Cộng Đoàn, đã cùng với khoảng gần 200 giáo dân quy tụ ở cuối Thánh Đường. Sau khi khai mạc tuần Thánh với nghi thức làm phép Lá và công bố Tin Mừng, Cha Anthony đã cùng với cộng đoàn rước lá vào Nhà Thờ và sau đó cử hành Lễ Lá với tâm tình thống hối ăn năn về cuộc khổ nạn của Chúa Giê su, nhưng đồng thời cũng chuẩn bị để cùng với toàn thể Giáo Hội đón mừng Đại Lễ Phục Sinh của Ngài.

Được biết Cộng đoàn Việt Nam tại giáo xứ Đức Mẹ Lộ Đức, thuộc giáo phận San Bernadino, vừa được thành lập chưa đầy một năm. Vì thế, đây là lần đầu tiên Lễ Lá được cử hành bằng tiếng Việt Nam tại giáo xứ này. Nguyện xin Thiên Chúa Nhân Từ, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Lộ Đức, xót thương và ban cho giáo dân của cộng đoàn mới này được nhiều ơn lành hồn xác và được bước vào Tuần Thánh trong tâm tình sốt sắng.

Lưu Văn Lễ