Hình ảnh

Vũ khúc dâng hoa “Mùa Hoa Đẹp Tươi Đã Về” do các em thiếu nhi đội múa Phụng Vụ cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức, Montclair - California. Khoảng 16 em thiếu nhi, tuổi từ 6 đến 12, đã tỏ ra rất điệu nghệ và hòa mình thực sự vào vũ khúc dâng hoa với lòng tôn kính, sốt sắng và mến yêu Đức Mẹ một cách đặc biệt trong Thánh lễ đầu tiên trong tháng 5 khai mạc tháng Hoa mừng kính Đức Mẹ.