Hoạt Cảnh Giáng Sinh do các em lớp Giáo Lý và Việt Ngữ cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức, Giáo xứ Our Lady of Lourdes, thành phố Montclair, San Bernardino, CA trình diễn trong thánh lễ Vọng Giáng Sinh lúc 6.00 chiều ngày 24 tháng 12 năm 2019.