Cộng đoàn Đức Mẹ Lộ Đức Mừng Xuân Canh Tý 2020

Giáo xứ Our Lady of Lourdes

Montclair - Calìornia

ngày 19 tháng 1 năm 2019

Chương Trình Văn Nghệ Mừng Xuân Canh Tý 2020

1- Phần mở đầu

Nghi thức chào cờ Hoa Kỳ và Việt Nam với sự hướng dẫn của MC Lưu Văn Lễ, Quỳnh Chi và đoàn Hướng Đạo sinh VN.

2- Múa Lân

3- Các em thiếu nhi lớp Giáo Lý và Việt Ngữ chúc TếT cộng đoàn, các Cha mừng tuổi các em trong cộng đoàn.

4- Ca đoàn Hiển Linh hợp ca Ly Rượu Mừng và các chị ca viên hợp ca bài Xuân Đã Về.

5- Vũ khúc: Khúc Hát Ân Tình do các bà mẹ trong cộng đoàn trình diễn dưới sự chỉ đạo của Trà My

6- Vũ khúc: Như Hoa Mùa Xuân do Vũ đoàn VietCatholic (4th Genneration) trình diễn dưới sự chỉ đạo của Lương Kim Anh.