THÁNH LỄ TẾT MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020

Cầu Bình An Cho Năm Mới, Kính Nhớ Tổ Tiên Ông Bà Cha Mẹ, Thánh Hóa Công Ăn Việc Làm

Cộng Đoàn Đức Mẹ Lộ Đức

Giáo xứ Our Lady of Lourdes

Montclair, San Bernardino, California

ngày 19 tháng 1 năm 2020

Chủ Tế:

Lm. Timothy Trường Đỗ

Đồng Tế:

Rev. Clarence Gesbert Saldua, MS, Parish Administrator

Lm. Nguyễn Toàn Minh

Lm. Đặng Trí Johnny

Decon Luis Sanchez

Xin Chúa Xuân chúc lành cho tất cả quý Cộng Đoàn dân Chúa một năm mới được bình an, mạnh khỏe và được đầy tràn ơn Chúa.