Thánh Lễ Phát Tang và Cầu Nguyện cho Cha Gioan Trần Công Nghị.

vào lúc 12.00 trưa Thứ 5 ngày 29.4.2021

tại Nhà Thờ St Columban, 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840. USA.

Chủ Tế: Cha Cậu Gioan Trần Bình Trọng và Giảng Thuyết.Thánh Lễ Tưởng Nhớ và Cầu Nguyện cho Cha Gioan Trần Công Nghị

vào lúc 5.30 chiều Thứ 5 ngày 29.4.2021

tại Nhà Thờ St Columban, 10801 Stanford Ave, Garden Grove, CA 92840. USA.

Chủ Tế: Đức Cha Toma Nguyễn Thái Thành, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange USA.

Giảng Thuyết: Cha Michael Mai Khải HoànThánh Lễ An Táng Cha Gioan Trần Công Nghị

vào lúc 10am Thứ 6 ngày 30.4.2021

tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange USA.

Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840 USA.

Chủ Tế: Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez, DD.

Tổng Giám Mục TGP Los Angeles, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ.

Giảng Thuyết: Cha Giuse Nguyễn Thanh Châu, Chủ Tịch Liên Đoàn CGVN Hoa Kỳ.Nghi Thức Hạ Huyệt Cha Giám Đốc Gioan Trần Công Nghị

sẽ cử hành tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Chính Tòa Chúa Kitô Giáo Phận Orange.

13280 Chapman Ave. Garden Grove CA 92840 USA.

Cha Cậu Gioan Trần Bình Trọng Chủ Sự.

REQUIESCANT IN PACE - REST IN PEACE.