Hàng năm, trong hơn ba thập kỷ qua, tòa án Vatican giải quyết các vấn đề lương tâm đã cung cấp một khóa học để giúp các linh mục trong “sứ vụ của lòng thương xót” với tư cách là cha giải tội.

Số lượng các vị tham dự rất lớn, từ 500 đến 800 người bao gồm các vị đã được thụ phong và các vị sắp được thụ phong, tham dự khóa học do Tòa Ân Giải Tối Cao đảm trách hàng năm chứng tỏ tầm quan trọng và nhu cầu được đào tạo đầy đủ liên quan đến bí tích hòa giải, đặc biệt là khi việc xưng tội, cũng như “ý thức về tội lỗi” đang gặp khủng hoảng như Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với những tham dự viên vào năm 2019.

Đó là một cuộc khủng hoảng trên cả hai mặt của màn giải tội.

Các linh mục cần được đào tạo tốt hơn để những người tìm kiếm sự tha thứ của Thiên Chúa thực sự trải nghiệm “một cuộc gặp gỡ thực sự với ơn cứu rỗi, trong đó vòng tay của Chúa có thể được cảm nhận trong tất cả sức mạnh của nó, có khả năng thay đổi, hoán cải, chữa lành và tha thứ,” Đức Giáo Hoàng đã nói.

Và giáo dân cần hiểu rõ hơn tầm quan trọng và niềm vui của việc xưng tội. Tòa Ân Giải Tối Cao đã quyết định đáp ứng điều này bằng cách tổ chức một buổi hội thảo đặc biệt dành riêng cho giáo dân. Hội thảo đã được tổ chức tại Rôma và trực tuyến từ ngày 13 đến 14 tháng 10.

Trong số hơn nửa tá bài nói chuyện về các khía cạnh Kinh thánh, thần học và tâm linh của Bí tích Hòa giải, bài thuyết trình thiết thực nhất do Đức Tổng Giám Mục Krzysztof Nykiel, nhiếp chính của Tòa Ân Giải Tối Cao.

Ngài đã đưa ra danh sách 10 lý do phổ biến nhất mà mọi người thường đưa ra để không đi xưng tội, tiếp theo là phản hồi dựa trên đức tin đối với mỗi phản đối như thế.
Source:Crux