HOUSTON, Texas - Theo thông lệ hằng năm, vào đầu mùa Thu, năm nay nhằm ngày 5.10.2008, các Cộng Đoàn Công Giáo gốc Á Châu trong Tổng giáo Phận Galveston, Houston, Texas như Việt Nam, Phi Luật Tân, Trung Hoa Dân Quốc, Đại Hàn, Ấn Độ va` Indonesia, họp nhau để cùng dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa và thắt chặt tình liên hệ giữa các Cộng đồng Á Châu trong tình Ki Tô hữu.

Xem hình ảnh đại lễ Á châu

Các Linh Mục Á Châu cùng đồng tế trong Thánh Lễ với Đức Giám Mục Giuse Vasquez, là Giám Mục phụ tá tại Tổng Giáo phận Galveston, Houston, thay cho Đức Hồng Y Daniel Dinardo bận công tác mục vụ tại Tòa Thánh Vatican. Thánh lễ đã qui tụ hơn một ngàn giáo dân Á Châu tham dự, mà trong đó Cộng đồng Việt Nam chiếm đa số.

Các người tham dự đều mặc quốc phục của quốc gia mình, đã làm cho buổi lễ thật rực rỡ. Họ gặp nhau và trò chuyện trong tình thân mật dù không cùng chủng tộc, nhưng hai chữ Asian và Catholic đã làm cho mọi người trở nên anh em trong Chúa.

Đúng 1 giờ chiều, đại lễ đã bắt đầu bằng đoàn rước của các quốc gia, và trong lúc đoàn rước tiến vào, thì lịch sử đạo Công Giáo bắt đầu du nhập vào mỗi quốc gia đã được giới thiệu ngắn gọn, nhưng đủ để làm cho mọi người tham dự cảm thấy hiểu hơn về sự triển nở của đạo Công Giáo ở Á Châu. Đặc biệt trong phần giới thiệu của Cộng đồng Việt Nam năm nay, ngoài phép lạ Đức Mẹ hiện ra tại La Vang và sự hy sinh để tuyên xưng đức tin của các Thánh Tử Đạo Việt Nam, biến cố Thái Hà và Tòa Khâm sứ tại Hà Nội đã được nhắc tới và kêu gọi người Á Châu tham dự thánh lễ cùng hiệp thông với giáo dân Việt Nam cầu nguyện cho công lý, sự thật và tự do tôn giáo được thể hiện tại Việt Nam. Đức Giám mục nói:

"There's a new skirmish in the long-standing conflict between the state and the Catholic Church in Viet Nam for demanding the return of land where the Vatican Embassy once stood, near the St. Joseph's cathedral in Hanoi, and the parish of Thai Ha, also in Hanoi, where our Redemptorist are being accused, brutally suppressed and suffered acts of cruel violence... They don't fear being arrested, or detained or dying as our ancestor did. What we want are: justice and truth, and the freedom of religion. We are facing another enemy: the Communists, who undermine our religion and our faith... Together with them, we are solidarity in faith and pray “Christ is our hope”.

Đức Giám Mục Giuse Vasquez đã thay lời Đức Hồng Y Tổng Giám Mục chào mừng, và các Ngài cũng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa đã cho các hoa trái Á Đông hiện diện trong Giáo phận, làm gương sáng đức tin và cung cấp nhiều ơn gọi cho Giáo Hội. Ngài cũng không quên chúc lành cho Đại lễ Á Châu được tiếp tục lâu dài, và Thánh lễ đã kết thúc vào lúc 2giờ30 trong niềm hân hoan của mọi thành phần tham dự.