Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức Ông Diego Giovanni Ravelli vào chức vụ Chưởng Nghi cho các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng, thay thế cho Đức Ông Guido Marini, là người đã giữ chức vụ này trong 14 năm qua.

Đức Ông Ravelli cũng được chỉ định là người đứng đầu Dàn hợp xướng Nhà nguyện Sistina của Đức Giáo Hoàng.

Là một linh mục 56 tuổi đến từ miền bắc nước Ý, Đức Ông Ravelli là một trong số những vị phụ trách các nghi lễ Giáo Hoàng tại Vatican. Ngài cũng phục vụ trong văn phòng phát chẩn của Vatican trong 15 năm trước khi được thăng chức quản lý văn phòng này vào năm 2013.

Đức Ông Ravelli thay thế cho Đức Ông Guido Marini, người vào ngày 29 tháng 8 đã được thăng chức Giám Mục Tortona, một giáo phận ở miền bắc nước Ý gần với Genova. Đức Ông Guido Marini đã phụ trách các nghi lễ của Giáo hoàng kể từ khi được Đức Bênêđíctô 16 bổ nhiệm làm Chưởng Nghi vào năm 2007.

Đức Ông Guido Marini, 56 tuổi, sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô tấn phong giám mục tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày 17 tháng 10.

Chưởng Nghi cho các nghi lễ của Đức Giáo Hoàng chịu trách nhiệm tổ chức và giám sát tất cả các buổi cử hành phụng vụ của Đức Giáo Hoàng. Vị này thường ở bên cạnh Đức Giáo Hoàng trong các buổi cử hành phụng vụ ở Rôma và ở nước ngoài.

Đức Ông Ravelli được phong chức linh mục trong Hiệp hội các linh mục của Chúa Giêsu chịu đóng đinh, một phần của hiệp hội Opera Don Folci, vào năm 1991; sau đó ngài phục vụ tại Giáo phận Velletri-Segni, nằm ngay phía đông nam của Rôma.

Năm 2010, ngài nhận bằng tiến sĩ tại Học viện Phụng vụ Giáo hoàng. Luận án của ngài, được xuất bản vào năm 2012, là một nghiên cứu về lịch sử-phụng vụ của Lễ Trọng Kính Ngai Tòa Thánh Phêrô được cử hành tại Vatican. Nghiên cứu bao gồm phân tích về Lectionarium và Sacramentarium, tức là các bài đọc và các lời đối đáp trong Thánh lễ.

Đức Ông Ravelli cũng là một phụ tá phụ trách các nghi lễ Giáo Hoàng trước khi được bổ nhiệm vào năm 2006 với tư cách là một người chính thức phụ trách các nghi lễ Giáo Hoàng.

Đức Ông Ravelli được đồn đại là người có thể thay thế Đức Ông Guido Marini vào năm 2017, trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô xác nhận Đức Ông Marini tại vị trong bốn năm nữa.

Cũng trong ngày 11 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Cha Cristiano Antonietti, người từng làm việc trong Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh với tư cách là thư ký trong Phân bộ Thường Vụ, để thay thế vị trí của Đức Ông Ravelli.
Source:Catholic News Agency