Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây


Thánh Ca: Lời Con Xin Chúa

Sáng tác: Lê Kim Khánh

Trình bày: Ca sĩ Huy Tuấn

Dương trần đã vang lên bài thánh ca

Mùa Đông năm ấy Chúa sinh vì ta

Năm ấy không xa bây giờ

Vào một mùa Giáng Sinh xưa

Nửa đêm đi lễ anh đưa

Nay mùa Giáng Sinh đã về Chúa ơi

Lòng con như thấy thiếu đi niềm vui

Đi lễ năm xưa bên người

Giờ nay chỉ có riêng con

Quỳ bên hang đá lẻ loi

Cầu xin Thiên Chúa xót thương

Thương nhà Việt Nam chinh chiến thê lương

Lòng con sao mãi vẫn vương

Ngày đêm trông ngóng người yêu vắng xa

Bao mùa Giáng Sinh vẫn một mối tình

Cầu xin Thiên Chúa chứng cho lòng con

Ban xuống cho con phước lành

Hòa bình thay chiến chinh nhanh

Tình yêu mãi thắm màu xanh.