ATLANTA (9-11-2015) – Theo lời mời của Cha Tổng Tuyên Úy Phanxicô Xaviê Nguyễn Thanh Bình, SVD, các thành viên Hội Đồng Lãnh Đạo Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Hoa Kỳ đã tham dự khóa họp từ ngày 5 tới 8 tháng 11 năm 2015 tại Giáo xứ Đức Mẹ Việt Nam, Tổng Giáo phận Atlanta, Georgia.

Hình ảnh

Khóa họp được khai mạc với Thánh Lễ cầu nguyện cho các linh hồn qúy thành viên đã qua đời, cách riêng tưởng nhớ tới Đức Cha Micae Nguyễn Khắc Ngữ là Tổng Tuyên úy TNTT tiên khởi tại quê nhà Việt Nam, và Cha Đôminicô Vũ Thanh Tường là TTU đầu tiên tại Hoa Kỳ.

Hiện diện có 7 Cha Tuyên úy và 11 Huynh trưởng từng sinh hoạt lâu năm với TNTT, gồm các vị sau đây:

• Lm. Nguyễn Thanh Bình, Tổng Tuyên úy
• Lm. Nguyễn Trọng Hiếu, SVD, Phó TTU Quản Trị
• Lm. Trần Anh Vũ, SCJ, Phó TTU Nghiên Huấn
• Lm. Ngô Đình Thông, CSsR, TU Ngành Hiệp Sĩ
• Đức Ông Phạm Văn Phương, Nguyên TTU
• Lm. Chu Vinh Quang, Nguyên TTU
• Lm. Trần Quốc Tuấn, Nguyên TTU
• Trưởng Đào Văn Đức, Chủ tịch BCH/TƯ
• Trưởng Hồ Tân Uyên, Phó CT Quản Trị
• Trưởng Hoàng Công Thái Dương, Phó CT Nghiên Huấn
• Các Trưởng Nguyên Chủ tịch BCH/TƯ: Nguyễn Văn Liêm, Nguyễn Đình Mạnh Trường, Nguyễn Ngọc Linh, Nguyễn Đức Thanh
• Và qúy Trưởng Huấn Luyện Viên: Trần Lưu Thụy Mai, Phạm Canh Dần, Ngô Quốc Tuấn, Đặng Văn Kiếm.

Hội Đồng Lãnh Đạ ophục vụ TNTT với trách nhiệm và quyền hạn tổng quát, bao gồm: Quy định đường lối hoạt động, chương trình và các kế hoạch chung; Quyết định về Nội Quy, Nghi Thức, các tài liệu huấn luyện và sinh hoạt của Phong Trào trên toàn quốc; Giám sát việc thực thi những quyết định chung.

Khóa họp lần này các thành viên đã được nghe tường trình cập nhật, đồng thời bàn thảo nhiều vấn đề liên quan đến việc quản trị và huấn luyện chung.

Thống kê mới nhất cho thấy hiện tại PT/TNTTVN/HK có 131 Đoàn, sinh hoạt tại khắp 8 Miền Hoa Kỳ với 22.919 đoàn viên, 2.683 Huynh trưởng, 532 phụ huynh Trợ tá, 71 tu sĩ nam nữ Trợ úy, và 126 Cha Tuyên úy.

Các thành viên HĐLĐ nhận định với nhu cầu mới, nên việc huấn luyện đoàn sinh và huynh trưởng, một số điều Nội Quy cần được nghiên cứu tu chính; cấu trúc và hệ thống tổ chức cũng cần được xem xét lại sao cho phù hợp hơn trong việc phân chia địa dư để các liên đới sinh hoạt giữa các địa phương thêm hữu hiệu hơn; các tài liệu chính thức cần dịch ra tiếng Anh.

Việc gây qũy để xây dựng trụ sở TNTT được các nơi lần lượt lên kế hoạch thực hiện; các Miền, Liên Đoàn và các Đoàn địa phương đã và đang hăng say góp phần vào công tác tốt đẹp này.

Các thành viên cũng hướng tới Đại Hội Về Đất Hứa VI với chủ đề “Chúa sống trong tôi”(Gal 2:20), sẽ được tổ chức tại Lake Williamson Christian Center, Carlinville, Illinois từ thứ Năm ngày 30 tháng 6 đếnChúa Nhật 3 tháng 7 năm 2016. Dự kiến sẽ có sự hiện diện của TNTT bạn từ Phong Trào thế giới dịp này. Sau Đại Hội TNTT Thế Giới kỷ niệm 100 năm tại Rôma tháng 8 năm 2015, có một số nước mong muốn liên hệ tìm hiểu sinh hoạt TNTTVN; Cha Tổng Tuyên úy Nguyễn Thanh Bình tiếp tục có những liên lạc gặp gỡ với Linh mục và qúy vị phụ trách Phong Trào Giới Trẻ Thánh Thể toàn cầu.