Chúc Mừng Vietcatholic 20 Năm Thành Lập 1996-2016

Là một thành viên đã và đang cộng tác với Vietcatholic từ những ngày tháng sơ khai cho đến nay. Cho dù không tham dự được những ngày mừng giáp 20 năm Vietcatholic, con xin gởi lời chúc mừng đến Cha Giám Đốc và tất cả những cộng tác viên không biên giới đã và đang đem Tin Mừng, Tin Giáo Hội Hoàn Vũ, Giáo Hội Việt Nam cho những ai tha thiết muốn được nghe, được đọc và được thấy những diễn biến trên thế giới qua lăng kính của Giáo Hội Công Giáo Tông Truyền.


Hai mươi năm Truyền Thông trên mạng lưới điện toán, Vietcatholic đã vượt qua bao khó khăn, thử thách, không gian và thời gian để rao giảng Tin Mừng ‘Trên Mái Nhà’ đem Tin Tức của Giáo Hội Mẹ Công Giáo Hoàn Vũ và Giáo Hội Mẹ Việt Nam nơi Quê Nhà đến với mọi người.

Xin cầu chúc Ban Giám Đốc và Công Sự Viên, qua sự giúp đỡ của nhiều bàn tay với tấm lòng quảng đại sẽ thực hiện được Đài Truyền Hình Công Giáo Vietcatholic.

Linh mục Francis Lý văn Ca