Như đã loan báo trong loạt bài về Gx ĐMHCG vừa qua, vào sáng Chuá Nhật 25- 6-2017, Gx ĐMHCG ở Garland, TX, đã linh đình rước kiệu để khai mạc cho 1 năm chuẩn bị ngày kỳ niệm 25 năm thành lập GX.

Thời tiết dịu mát bất thường làm cho cuộc rước dài 1.5 miles (2.5 km), qua các bãi đậu xe cuả khuôn viên Gx, trở nên thoải mái cho cả những cụ già và em bé.

Để kết thúc loạt bài, xin gứi tới quí độc giả những hình ảnh cuả buổi rước như sau.

Xem hình ảnh