Trong thông điệp năm mới của mình, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres than thở rằng tình hình trên thế giới đã trở nên tệ hại hơn về nhiều mặt trong năm ngoái 2017.

Hô hào cộng đồng quốc tế hiệp nhất với nhau trong việc giải quyết các vấn đề nghiêm trọng, ông Tổng thư ký nói:

“Vào ngày đầu năm mới năm 2018, tôi không đưa ra lời kêu gọi nào cả. Nhưng, tôi đưa ra một lời cảnh báo - một lời báo động đỏ cho thế giới của chúng ta”

Các vấn đề đã trở nên tồi tệ

Khi nhậm chức vào ngày 1 tháng Giêng năm 2017, ông Guterres khích lệ các quốc gia cộng tác với nhau để biến năm 2017 thành một năm của hòa bình. Nhìn lại một năm qua, ông nói: “Thật không may, về nhiều khía cạnh khác nhau, thế giới đã đi theo chiều hướng ngược lại”.

Xung đột ở nhiều nơi gia tăng, những hiểm họa mới ló dạng, nguy cơ chiến tranh hạt nhân trở nên rõ rệt hơn bao giờ. Trong khi đó tình trạng biến đổi khí hậu ngày càng tồi tệ, sự bất bình đẳng đang gia tăng và nhân quyền bị vi phạm ngày càng trắng trợn ở nhiều nơi trên thế giới. Chủ nghĩa dân tộc và xu thế bài ngoại đang gia tăng nhanh chóng.

Hiệp nhất xung quanh các mục tiêu chung

Trước những thực trạng tồi tệ và những nguy cơ nghiêm trọng của thế giới, ông Guterres vẫn tin rằng nhân loại có thể vượt qua được nếu các giá trị chung được bảo vệ.

Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh thêm “Đoàn kết là con đường. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào điều đó.”

Ông kêu gọi các nhà lãnh đạo ở khắp mọi nơi trên thế giới thu hẹp các cách biệt và chia rẽ, đồng thời xây dựng lại niềm tin bằng cách hiệp nhất với nhau xung quanh các mục tiêu chung.