Đại Hội Thánh Mẫu Lavang 3 của CĐCGVN Tổng giáo phận Melbounre với chủ đề: Về Bên Mẹ Lavang – Trở về Cội Nguồn Việt
Xem Video Quảng Bá Đại Hội