Cảm nghiệm theo tác phẩm ‘Ghi chú về Kinh Lạy Cha’ của Raissa Maritain’ (Dịch:Vũ văn An)

-“Anh chị em đừng gọi ai dưới đất này là cha,
vì anh chị em chỉ có một Cha trên trời “ ( Mt.23 :9 )
-“Khi ấy Chúa Giê-su phán cùng các môn đệ rằng: khi cầu nguyện các con đừng nhiều lời như dân ngoại, họ nghĩ phải nói nhiều mới được chấp nhận. Đừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này :
Lạy Cha chúng con ở trên trời.

( Mt.6 : 7- 15

*Tạ ơn Thiên Chúa muôn đời,
Cho con diễm phúc gọi Người là Cha,
Từ khi con mới sinh ra,
Đến khi nhắm mắt bên Cha nhân từ.

*Kinh Lạy Cha chính Chúa truyền dạy,
Các Tông Đồ tiên khởi năm xưa,
Khi thưa Chúa chỉ cho cầu nguyện,
Đây là Lời Vàng Ngọc Chúa truyền.

*LẠY Cha ngự trị trên trời,
Danh Cha cả sáng muôn đời vinh quang,
Ý Cha trần thế, thiên đàng,
Cũng đều tuân phục ca vang danh Người.

CHA ban hồng phúc cho đời,
Thân thương trao lại những lời dấu yêu,
Thế trần khắc khoải trăm chiều,
Kêu Cha một tiếng mọi điều an tâm.

CHÚNG con đời sống gian trần,
Bồng bềnh trên sóng nương thân bến nào,
Nên luôn khao khát mong sao,
Tìm được bến đậu ghé vào bình an.

CON hèn lạy Chúa cao sang,
Chính Ngài đã dạy con hằng nhớ luôn,
Đời con những lúc đau buồn,
Có Cha bên cạnh là nguồn cậy trông.

Ở đời cuộc sống mong manh,
Tham quyền, đàn áp tranh giành khắp nơi
Chiến tranh hủy diệt con người,
Kẻ sống hoang loạn, người thời thiếu ăn.

TRÊN thế giới thiếu công bằng,
Lòng người mê muội, gian tham phơi bày.
Quên đi lời dạy Chúa trời,
Anh em dòng máu cùng Người Cha chung.
TRỜI cao Cha hãy rủ lòng,
Xin thương cứu giúp đến cùng đoàn con,
Dù cho biển đất hao mòn,
Chúng con hạnh phúc vẫn còn có Cha.

*CHÚNG con chúc tụng hoan ca,
Hồng ân ban xuống giao hòa yêu thương,
Để cho những kẻ lầm đường,
Trở về đường chính bốn phương thuận hòa.

CON cầu xin Chúa thứ tha,
Tuân hành ý Chúa, ngợi ca ơn Người,
Con cảm tạ Chúa! Chúa ơi!
Ban cho thân xác của nuôi hàng ngày.

NGUYỆN xin ơn Chúa đổ đầy,
Tâm hồn tội lỗi con đây yếu hèn,
Lời con thống hối dâng lên,
Xin Ngài ban sức vững bền cậy trông.

DANH Cha là ngọn lửa hồng,
Thiêu tan cám dỗ cho lòng sạch trong,
Danh Cha ánh sáng rạng đông,
Xua đi bóng tối, tử thần chạy xa.

CHA là Từ Phụ hải hà,
Xóa bỏ tội con thiết tha kêu cầu,
Ghi lòng tạc dạ ân sâu,
Để con tha thứ thế nhân nợ mình.

CẢ trời và đất hồi sinh,
Cảm tạ Cha đã quên mình vì con,
Cha làm biển cạn, rời non,
Tình thương Cha vẫn cho con ngọt ngào.

SÁNG danh Chúa trên trời cao,
Cho con đời sống biết bao tuyệt vời,
Cha là đường chính cuộc đời,
Dẫn về Quê thật là nơi Vĩnh Hằng.

* Bốn phương huynh đệ một lòng,
Cùng con một Chúa, chờ trông Nước Trời,
Thật là hạnh phúc người ơi !
Yêu thương đùm bọc như lời Cha ban.

Đinh văn Tiến Hùng