Xem hình ảnh

Sáng thứ Bảy ngày 1 tháng 12 vừa qua, Đan Viện Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens TX đã vui mừng cử hành lễ Truyền Chức Linh Mục cho thày Dominic Đạt Phùng Mai Lượng, OSB, do Đức Giám Mục Dallas là ĐC Edward Burns, D.D. chủ tế.

Còn có sự đồng tế cuả nhiều linh mục cuả đan viện, cuả các vùng lân cận và từ VN qua. Trong giáo đoàn còn có một số Sơ và thân hữu từ giáo phận Vinh là nơi sinh quán cuả vị tân linh mục. Rất tiếc trong dịp trọng đại này, ông bà cố và gia đình cuả cha Lượng đã không được cấp Visa để qua HK tham dự được.

Giáo dân VN từ các vùng lân cận cũng đã có mặt khá đông, phần đông là từ Arlington, Ft Worth, Austin và Dallas.

Đặc biệt có sự hiện diện cuả đức Đan Phụ Phillip Lawrence, OSB, từ đan viện Christ in the Desert ở New Mexico qua. Được biết thầy Lượng đã là 1 trong 6 đan sĩ cuả Christ in the Desert mà 10 năm trước đây đã qua Kerens Texas để thành lập đan viện Biển Đức Thiên Tâm mới cho các tu sĩ VN ở đây. Từ đó đên nay ơn gọi đan tu ở Texas cũng đã tăng rất nhiều. Hầu như mỗi năm đều có lễ khấn trọn và đặc biệt đã có một số lễ truyền chức LM.