Lúc 10 giờ 30 sáng Chúa Nhật Lễ Hiển Linh ( 6 / 1 / 2019), Ban Điều hành Chương trình Thăng tiến hôn nhân gia đình ( CTTTHN GĐ) Giáo phận Đà Nẵng đã đến mừng Lễ Bổn mạng Giáo xứ Loan Lý – TGP Huế và gặp gỡ Ban Điều hành CTTTHN GĐ Giáo phận Huế , theo lời mời của Cha Phao –lô Nguyễn Luận – Tổng Linh Nguyền Việt Nam , đương kim Quản xứ Loan Lý.

Xem Hình

Hai Ban Điều hành đã cùng nhau cầu nguyện , xin Lời Chúa hướng dẫn , chia sẻ kinh nghiệm trong việc điều hành và phát triển CTTTHN GĐ tại mỗi Giáo phận. những nhận định lượng giá các hoạt động trong thời gian qua và hoạch định chương trình, hướng tới mở các Khóa Căn bản trong năm 2019 tại cả hai Giáo phận.

Trong lời huấn từ, Cha Phao –lô , Tổng Linh Nguyền đã dùng đoạn Tin Mừng của Ngày Lễ Hiển Linh để mời gọi tất cả Song Nguyền: biết nhận ra những dấu chỉ của thời đại như những ánh sao để tìm gặp Chúa . Đồng thời Ngài cũng mời gọi mỗi người , mỗi gia đình là những ánh sao yêu thương , gia đình hòa thuận chan hòa tình thương , để chiếu soi dẫn đường cho những gia đình anh chị em sống xung quanh nơi gia đình mình đang sống và làm việc, được đến với Thiên Chúa tình yêu.

Hiện nay Giáo phận Đà Nẵng có 21 Liên gia Song Nguyền và Giáo phận Huế có 20 Liên gia.

Chủ Nguyền CTTTHN GĐ Giáo phận Đà Nẵng : Anh chị PX Nguyễn Đức Thọ & Anna Hồ Thị Lợi.

Tân Chủ Nguyền CTTTHN GĐ Giáo phận Huế : Anh Chị Anphongsô Nguyễn Ngọc Ý & Maria Trần Thị Hương

Toma Trương Văn Ân