Ngày 8 tháng 2 năm 2019

Kính gửi:
Quý Đức Ông và quý Cha
Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng dân Chúa tại Hoa Kỳ

Ngày 31 tháng 10 năm 2018, Văn Phòng Liên Đoàn đã gửi Thư Mời Gọi Giúp Đỡ Tu Viện Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, tại Panama City, Bang Florida – Tu Viện quý Sơ bị bão Michael phá hủy hoàn toàn, của Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn.

Cho đến nay, Nhà Dòng nhận được số tiền:

FEMA: $34,000.00
Knights of Columbus: $25,000.00
Thân Nhân và Ân Nhân: $30,000.00

Tổng cộng: $89,000.00


Cùng với quý Sơ tại Cộng Đoàn Panama City và Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm, chân thành cám ơn sự giúp đỡ của quý Ông bà và Anh Chị Em. Chúng con xin quý Cha Chủ Tịch Miền, quý Đức Ông và quý Cha, quý Ông Bà và Anh Chị Em giúp thêm cho quý Sơ có đủ tài chánh xây lại tu viện.

Chủ Tịch Miền Tây Bắc: Lm Dominic Nguyễn Anh Tuấn
Chủ Tịch Miền Tây: Lm Peter Phan Thế Lực
Chủ Tịch Miền Tây Nam: Đức Ông Joseph Phạm Quốc Tuấn
Chủ Tịch Miền Nam: Lm John Vianney Nguyễn Ngọc Thụ
Chủ Tịch Miền Trung: Lm Ambrosiô Nguyễn Hùng Phi
Chủ Tịch Miền Đông Nam: Linh mục liên lạc: Lm Joseph Nguyễn Thanh Châu
Chủ Tịch Miền Trung Đông: Lm Peter Trịnh Minh Quân
Chủ Tịch Miền Đông Bắc: Lm Luke Trần Đức

Xin quý Đức Ông và quý Cha gửi về cho Cha Chủ Tịch Miền hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ Nhà Dòng theo địa chỉ sau:

Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm
923 N. East Ave
Panama City, FL 32401

Check xin đề: Lovers of the Holy Cross of Thu Thiem
Memo: Hurricane Michael Storm