Thánh Giuse, thánh quan thầy của Giáo Hội

Trong dân gian có câu ngạn ngữ đạo đức chan chứa lòng tin tưởng cậy trông: An Gottes Segen ist alles gelegen - Tất cả tùy thuộc vào chúc lành của Chúa!

Để nhận được chúc lành của Chúa, người tín hữu Chúa Kitô luôn hằng cầu nguyện xin Chúa ban cho, và còn cậy nhờ Đức Mẹ, Thánh bổn mạng phù giúp nguyện cầu cho.

Cậy nhờ Thánh bổn mạng phù giúp cho là tập tục tốt lành, cung cách sống đức tin phải đạo và chính đáng trong Giáo hội Chúa Kitô ở trần gian.

Giáo hội nhận Thánh Giuse, cha nuôi Chúa Giêsu ngày xưa trên trần gian, là vị Thánh quan thầy cho toàn Giáo Hội, và lấy ngày 19. Tháng Ba hằng năm là ngày lễ mừng kính Thánh cả Giuse.

Ngày 13.10.1917 trước mặt mọi người bên Fatima, hai em mục đồng Phanxico và Jacinta, bây giờ là Thánh trong Giáo hội, đã nhìn thấy Thánh Giuse trên tay bồng ẵm hài nhi Giêsu đang giơ tay chúc lành cho toàn thế giới.

Thánh Giuse ngày xưa đã cùng với Đức Mẹ Maria gìn giữ che chở hài nhi Giêsu, Đấng là chúc lành của Chúa cho con người.

Trên tay Thánh Giuse, hài nhi Giêsu, con Thiên Chúa, ban chúc lành cho thế giới. Cũng vậy Thánh Giuse là vị thánh quan thầy bảo trợ cho toàn Giáo Hội của Chúa Giêsu ở trần gian trong mọi hoàn cảnh. Nhờ thế Giáo Hội, dù có trải qua những khó khăn chao đảo khủng hoảng từ hơn hai ngàn năm nay, không bị nhận chìm phá hủy, nhưng được chúc lành của Chúa che chở gìn giữ cho đứng vững, canh tân lại trung thành với Chúa.

Giáo Hội xưa nay luôn hằng đề cao, khuyến khích học noi theo gương Thánh Giuse về nếp sống vâng lời Chúa.

Phúc âm chỉ thuật lại những biến cố đời sống Thánh Giuse, và không có lời nào của Thánh nhân nói ra ghi chép lại. Thánh nhân chỉ đơn giản im lặng vâng nghe theo sự chỉ dẫn của Chúa qua lời Thiên Thần báo cho biết phải làm gì, dù là hòan cảnh rất khó xử cùng không hiểu nổi, như nhận Maria làm người bạn đường, đưa gia đình đi tỵ nạn sang Ai Cập, đưa gia đình trở về làng Nazareth…

Im lặng vâng lời thi hành những chỉ dẫn của Chúa với con người là vấn đề rất khó, hầu như không thể hiểu tưởng tượng nổi. Nhưng với Thánh Giuse đó là khuôn vàng thước ngọc cho nếp sống thực hành lòng đạo đức, như trong Kinh Thánh đã đề ra nơi Sách Jesus Sirach - Sách Huấn Ca ( 3, 21-23):

„ Đừng tìm những điều khó quá đối với con,

những điều vượt sức con, con đừng xét tới.

Những gì đã ấn định cho con, con hãy suy cho kỹ,

cần chi phải hiếu kỳ!

Đừng dây mình vào những việc quá sức con,

vì những điều con trông thấy

đã vượt quá trí hiểu của loài người.“

Nếp sống vâng lời noi theo những chỉ dẫn của Chúa nơi Thánh quan thầy Giuse nhắc nhớ giúp mọi người trong Giáo Hội vững tin sống trung thành vào Chúa Giêsu con nuôi của Thánh Giuse.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long