Tông du Morocco: Đức Thánh Cha thăm viếng Lăng tẩm và ký tặng Sách danh dự

Sau khi thăm viếng lăng mộ của những lãnh tụ của Ma-rốc tại Rabat vào Thứ Bảy, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ký vào Sách Danh dự nơi ngài cầu nguyện cho quốc vương Ma-rốc và cho sự phát triển của tình huynh đệ đoàn kết giữa Kitô hữu và Hồi giáo.
Kết thúc bài phát biểu chính thức đầu tiên của chuyến tông du tới Ma-rốc tại Tour Hassan, nơi ĐTC gặp gỡ và nói chuyện với dân chúng, với các nhân viên trong chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và ngoại giao đoàn xong, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm Lăng tẩm của quốc vương Mohammed V gần đó, một tòa nhà trắng bằng đá cẩm thạch với mái ngói xanh.
ĐTC đã đặt vòng hoa trên mộ, rồi đứng lặng cầu nguyện trước khi tiến tới một cái bàn để ký vào Sách Danh dự đánh dấu chuyến viếng thăm Morocco của Ngài.
Nhân dịp thăm Lăng tẩm này, tôi cầu khẩn Thiên Chúa toàn năng ban cho quí quốc sự thịnh vượng, xin Ngài làm cho tình huynh đệ đoàn kết giữa Kitô hữu và Hồi giáo được triển nở!
Quan chức phụ trách Lăng tẩm đã tặng Đức Thánh Cha một kỷ vật kỷ và một cuốn sách viết về lịch sử của các ngôi mộ.
Kết thúc chuyến viếng thăm Lăng tẩm, ĐTC lên xe hơi về Cung điện Hoàng gia để chào Quốc Vương Mohammed VI và hoàng gia.