Xem hình ảnh
Vào thứ Bảy ngày 18 tháng 5 năm 2019, trong Thánh lễ lúc 1 giờ chiều tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đức Cha Phụ tá Greg Kelly của Giáo phận Dallas đã truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Martin Nguyễn Văn Cát, C.Ss.R., và Thầy Phó tế Trần Đình Khánh Lâm, C.Ss.R., thuộc Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại.

Vào Chúa Nhật hôm nay, ngày 19 tháng 5 năm 2019, Tân Linh mục Martin Nguyễn Văn Cát, C.Ss.R., sẽ dâng Thánh Lễ Tạ Ơn lúc 5 giờ chiều tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trong khi Tân Linh mục Trần Đình Khánh Lâm, C.Ss.R., sẽ dâng Lễ Tạ Ơn tại Nhà thờ Thánh Tâm ở Carrollton lúc 9 giờ sáng.