Đầu Lễ: Anh Chị Em thân mến,
Trong những ngày nầy Kinh Thánh trình bày cho chúng ta nhiều về hình ảnh Chúa Thánh Thần. Chúa Kitô khi thành lập Giáo Hội không đặt ra hết mọi chi tiết, nhưng Ngài xác định rõ rằng trong tổ chức của Giáo Hội, các tông đồ và những Đấng kế vị phải trung thành với những lời Ngài đã nói khi còn tại thế và đồng thời phải lắng nghe lời của Thánh Linh dạy bảo.

Điều Đức Kitô nói về Đấng Thánh Linh được tìm thấy rõ ràng trong bài Tin Mừng hôm nay: "Nhưng Đấng Phù Trợ là Thánh Linh mà Cha sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy chúng con mọi điều". Do đó, cuộc sống của mỗi người tín hữu là phải luôn gắn bó với Giáo Hội và lắng nghe tiếng nói của Chúa Thánh Linh. Đồng thời, phải năng cầu nguyện để Thánh Linh soi sáng, hướng dẫn chúng ta luôn trung thành với Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội.

Với những tư tưởng chuẩn bị, giờ đây, chúng ta cùng hiệp tiếng với ca đoàn bắt đầu thánh lễ với bài ca nhập lễ sau đây:

TRƯỚC BÀI I:
Đối với dân Dothái, mọi con trai đều phải cắt bì. Khi người ngoại giáo tòng đạo Chúa Kitô đều buộc phải chịu cắt bì. Nhưng thánh Phaolô và Barnaba xin các tông đồ ở Giêrusalem bãi miễn cho anh em tân tòng, điều nầy đã được chấp thuận.

TRƯỚC BÀI II:
Hình ảnh Giêrusalem trên trời, qua thị kiến của thánh Gioan là hình ảnh thật của chúng ta mai ngày. Cuộc sống đời nầy, chúng ta phải chuẩn bị để chiếm hữu đời sau.

TRƯỚC BÀI PÂ:
Hình ảnh Chúa Thánh Linh được rõ nét trong ngày Chúa Nhật nầy phần nào nói lên sự kiện Giáo Hội trần thế Chúa Giêsu sắp thiết lập sẽ do Chúa Thánh Thần điều khiển cho đến ngày Chúa Kitô lại đến lần thứ hai : Đó là ngày phán xét cánh chung.

Lời Nguyện Giáo Dân
Linh mục: Anh Chị Em thân mến,
Cùng hiệp nhau nơi đây để cử hành mầu nhiệm Thánh Thể cũng như học hỏi Lời Chúa và Giáo Huấn của Giáo Hội, chúng ta nhờ sự chuyển cầu của Thánh Linh, dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sau đây:

1. Xin cho các tân tòng đã lãnh nhận bí tích rửa tội trong Mùa Phục Sinh, luôn biết tìm tòi và học hỏi đạo lý Phúc Âm. Với ơn Thánh Linh soi sáng, họ sẽ khám phá ra tình yêu Chúa đã và đang ban ơn cho họ tìm gặp được Ngài trong lộ trình đức tin. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Xin cho cộng đoàn nhỏ-xứ đạo của chúng ta nơi đây, với ơn Thánh Linh trợ giúp, sẽ là những chứng nhân của Phúc Âm giữa đất nước chúng ta đang sống và hội nhập. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Xin cho những người già cả, ốm đau liệt lào, với ơn Thánh Linh trợ giúp, họ sẽ kiên nhẫn chấp nhận đau khổ do bệnh tật, tuổi già sức yếu trong tinh thần đức tin. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Xin cho mỗi người, mỗi gia đình luôn cố gắng tham gia trong các sinh hoạt Hội Đoàn nhờ đó chúng ta sẽ học hỏi thêm Lời Chúa và Phục Vụ Anh Chị Em nhiều hơn. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

5. Xin cho các tôi tớ của Chúa đã qua đời, những linh hồn vì lòng hiếu thảo chúng ta phải nhớ đến cách riêng trong tuần nầy. Chúng ta cùng nguyện xin.

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Linh mục:
Lạy Chúa, xin ban nguồn Bảy ơn của Thánh Linh Thiên Chúa trên cộng đoàn tín hữu chúng con. Với ơn trợ lực đặc biệt nầy, chúng con sẽ là những chứng nhân của Chúa trong hoàn cảnh chúng con đang sống. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
Amen.