LẺ BẠN BÊN TRỜI PARIS/LONELY BIRD
Ảnh của Robert Helfman

Paris vương mắc mây buồn
Cánh chim lẻ bạn bồn chồn ngẩn ngơ
(bt)