THÁNH ĐƯỜNG MẸ LỘ ĐỨC

Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Lộ- đức một miền quê yên ả

Mẹ Chúa Trời thương hạ giá với loài người

Bethnadet một tâm hồn thơ bé

Được diễm phúc thấy Mẹ tỏ “trinh nhan”

Quê nghèo, nhưng cảnh vật yên hàn

Hơn một thế kỷ rưỡi, bây giờ là thắng cảnh

Là địa danh, là linh địa Mẹ Chúa Trời

Bao nhiêu con người, bao thế hệ niềm tin

(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến)