Chiều Thứ Năm, 27/6/2019, Giáo xứ Thánh Tâm, Hạt Hố Nai đã cử hành Thánh Lễ Mừng Kính Mẹ Hằng Cứu Giúp, bổn mạng của Giáo xứ rất ý nghĩa và sốt sắng. Mọi tâm tình của đoàn con Giáo xứ Thánh Tâm đã cùng dâng lên Mẹ Hằng Cứu Giúp như lời mời gọi đầu lễ của Cha Chánh Xứ Giuse Hà Đăng Định với cộng đoàn trước khi cử hành Thánh Lễ.“Trong Thánh Lễ mừng kính Mẹ hôm nay, chúng ta cùng hiệp nhau xin với Mẹ Maria, với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, chuyển cầu cùng Chúa ban mọi ơn lành cho mọi thành phần trong Giáo xứ, cho Giáo xứ được trở nên một cộng đoàn hiệp nhất, bình an và yêu thương”.

Xem Hình

Trước Thánh Lễ, Cha Xứ cùng quý Cha, quý nữ tu và cộng đoàn dân Chúa đã cử hành cuộc rước Linh Ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp vòng quanh nhà thờ, sau đó tiến lên lễ đài. Cuộc rước Linh Ảnh Mẹ đi giữa đoàn con giáo xứ, làm cho mọi người tham dự Thánh Lễ, dù già, trẻ hay thiếu nhicảmnhận quả đúng là một cộng đoàn đức tin cùng với Mẹ ở giữa để ca ngợi và chúc tụng Thiên Chúa. Mẹ Hằng Cứu Giúp ở giữa mỗi gia đình, trong cộng đoàn Giáo Xứđã, đang và luôn chuyển cầu ơn cho Giáo xứ, và cho từng gia đình và mỗi cá nhân. Vì thế, trong tình yêu và niềm tin tưởng, Cha Xứ và đoàn con Giáo xứ đã cùng nhau cử hành Giờ Khấn Mẹ. Hơn 4000 ý khấn với mọi lời khẩn cầu, được gộp thành những ý chung, xướng lên giữa cộng đoàn, trước Linh Ảnh Mẹ,thật linh thiêng lạ lùng, và cũng thật gần gũi. Chẳng còn ai ở ngoài vòng tay Mẹ, bởi mọi lời khấn bao gồm tất cả: từ Cha xứ, tu sĩ nam nữ, các cụ cao niên, người bệnh, những phụ huynh, người trẻ, thiếu nhi, cả đến những giáo dân Thánh Tâm đang sống xa quê…cũng đều được nói đến trong những ý khấn thật cụ thể, khiến bao người cảm thấy họ có thể ôm lấy hết vào lòng những ý nguyện đó, như trong một gia đình, một cộng đoàn thật sự.

Sau giờ khấn, Thánh Lễ mừng kính Mẹ Maria với tước hiệu Mẹ Hằng Cứu Giúp, Bổn Mạng Giáo xứ đã được cử hành thật trang trọng và linh thánh. Trong vai trò chủ tế, Cha Xứ Giuse đã cùng với quý Cha đồng tế cử hành Thánh lễ trong tâm tình sốt sắng,dẫn đưa cộng đoàn giáo xứ đến chỗ cùng nhauhiệp thông thờ phượng Chúa trong tin yêu, làm nên một bức tranh thật đẹp về niềm tin, sự hiệp nhất cùng nhau trong cộng đoàn Giáo xứ. Điều này cũng nói lên một tâm tình yêu mến tha thiết dành cho Đức Mẹ, cũng như tin cậy vào sự chuyển cầu của Mẹ với những ước nguyện xin ơn của mỗi người.

Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp thương đến mọi thành phần con cái Mẹ trong Giáo xứ Thánh Tâm như lời kinh cộng đoàn Giáo xứ vẫn hằng dâng lên Mẹ “Lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng con được đến khấn cầu dưới bức chân dung Mẹ hay làm phép lạ thì con được thỏa lòng là dường nào…”. Và như lời Cha Chánh Xứ Giuse mời gọi mọi người “hãy sống xứng đáng làm con Mẹ, biết đặt vào tay Mẹ những nhu cầu của chúng ta”, và xin Mẹ “làm cho cộng đoàn giáo xứ được hiệp nhất, bình an và yêu thương nhau” quả thật rất ý nghĩa trong hành trình 65 năm Giáo xứ Thánh Tâm được thành lập và phát triển.

Hành trình 65 năm trong đời sống đức tin của mọi thành phần dân Chúa nói riêng và Giáo xứ Thánh Tâm, thuộc Hạt Hố Nai, Giáo phận Xuân Lộc nói chung là cả một công trình tri ân Thiên Chúa, Đấng đã chuẩn bị mọi kế hoạch cho Giáo xứ, với niềm tri ân đến Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam ( 1954-1955) và Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam (1955-2018). Ngày 8/9/2018 vừa qua, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam đã trao trả Giáo Xứ Thánh Tâm lại cho Giáo phận Xuân Lộc, và Cha Giuse Hà Đăng Định đã lãnh nhận trách nhiệm coi sóc Giáo xứ Thánh Tâm từ Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc với cương vị Chánh Xứ.

Nt. Teresa Ngọc Lễ, O.P