THÁNH ĐƯỜNG MẸ MÂN CÔI LỘ ĐỨC
Ảnh của Dominic Đức Nguyễn

Đến nơi đây cung kính chân thành
Tri ân Mẹ đã hiển linh vì nhân thế
Đến với Mẹ, đuôi mù, què quặt
Biết bao bệnh tật cả xác, hồn…
Mẹ thương che chở được lành trơn
(Trích thơ của Trần Đình Phan Tiến)