Để nghe yêu dạy tình và để xem tình dạy ta yêu

Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. 10Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. 11Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. 12“Đây là điều răn của Thầy : anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. 13Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. » (Gioan 15, 9…13)

"7Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa. 8Ai không yêu thương, thì không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. 9Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống. 10Tình yêu cốt ở điều này : không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta, và sai Con của Người đến làm của lễ đền tội cho chúng ta. 11Anh em thân mến, nếu Thiên Chúa đã yêu thương chúng ta như thế, chúng ta cũng phải yêu thương nhau. 12Thiên Chúa, chưa ai được chiêm ngưỡng bao giờ n.Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở lại trong chúng ta, và tình yêu của Người nơi chúng ta mới nên hoàn hảo. (1 Gioan 4,7…12)

« Đức Kitô đã thí mạng vì chúng ta.,Như vậy, cả chúng ta nữa, chúng ta cũng phải thí mạng vì anh em. 17Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được ? 18Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm" (1Gioan 3, 16…18).

Chúng ta đã một lần tới đây, đã bay cao trên bầu trời này, đã xem vùng đất này, đã nhìn những con phố này, đã thấy những di tích này, đã xem đất trời của Thiên Chúa giải nghĩa Tình, đã nghe Con Thiên Chúa dạy Yêu. Chúng ta ra về sống cho mọi người xem:

ĐẠO của chúng ta là ĐẠO YÊU NHAU, như tổ tiên chúng ta 400 năm trước, khi mới nghe được Tin Mừng: “Giáo hữu ở đây có độ một ngàn: Những người chung quanh chưa biết tên Đạo mới này là gì, nhưng thấy cách họ yêu thương nhau thì gọi họ là những người theo ĐẠO YÊU NHAU ” .(Thư cha Gaspar d’’Amaral S.J.. viết từ Thăng Long ngày 31/12/16310)

Vì Chúa đã dạy: “Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này : là anh em có lòng yêu thương nhau.” (Gioan 13, 35)..

Giêrusalem, ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời năm 2019
LM Giuse Nguyễn công Đoan SJ