Giáo xứ Tân Việt Bầu Ban thường vụ HĐMV nhiệm kỳ 2020- 2024

Theo tinh thần Công Đồng Vaticano II, “ giáo dân được mời gọi tham gia, trợ giúp, chia sẻ công việc mục vụ trong Giáo Hội một cách tích cực tùy theo ơn gọi và khả năng của từng người “.

Để chuẩn bị cho những hoạt động trong tương lai của giáo xứ, việc bầu chọn Ban thường vụ HĐMV nhiệm kỳ 2020- 2024 đã được cha chính xứ và Ban thường vụ HĐMV tổ chức vào ngày Chúa Nhật 25/8/2019.

Ngay sau Thánh Lễ 7g30 sáng Chúa Nhật, công việc bỏ phiếu đã được tiến hành với sự hiện diện của cha chính xứ Đaminh, cha phó Giuse Ban thường vụ HĐMV, quý vị trùm chánh các giáo họ, đại diện các đoàn thể, các ca đoàn.

Xem Hình

Sau khi nghe hướng dẫn thể lệ về cách bỏ phiếu của Ban bầu cử, các cử tri đã bắt đầu bỏ những lá phiếu đầu tiên của cuộc bầu cử HĐMV nhiệm kỳ 2020_2024. Đợt bầu này vì tính đặc thù riêng chỉ có 5 ứng cử viên nên bầu từng chức danh.

Sau gần 3 tiếng làm việc đầy trách nhiệm dưới sự chứng kiến của cha chánh xứ, cha phó và vị chủ tịch HĐMV, quý vị trùm chánh các giáo họ, đại diện các đoàn thể, các ca đoàn, giáo xứ đã chọn được 5 vị cho từng chức danh.

Giáo xứ là hình ảnh của Giáo hội tại địa phương, và Linh muc chánh xứ đại diện Chúa Kito là đầu và giáo dân là những chi thể, mỗi phần không thể tách rời nhau mà phải gắn bó, liên kết mật thiết để xây dựng giáo xứ mỗi ngày một phát triển.

Xin Chúa Thánh Thần luôn ban dồi dào sức sống mới cho giáo xứ cũng như cho Ban thường vụ HĐMV khóa 2020- 2024 để họ luôn có tinh thần hy sinh, phụng vụ trong yêu thương và hiệp nhất.

Danh sách Ban thường vụ HĐMV nhiệm kỳ 2020- 2024

1/ Chủ tịch HĐMV Ông Giuse Bùi khắc Trình

2/ Phó chủ tịch ngoại vụ Ông Phêrô Nguyễn văn Hiển.

3/ Phó chủ tịch nội vụ Bà Maria Đỗ thị thanh Thủy

4/ Thư ký Bà Maria T Nguyễn thị bích Phượng.

5/ Thủ quỹ Bà Maria Vũ thị Huệ.

Vinh sơn Trần văn Đẩu