26. Đức tính nhẫn nại là ân tứ rất lớn của Thiên Chúa, vì vậy, Thiên Chúa đem nó ban cho chúng ta sự nhẫn nại, chúng ta đều phải ca ngợi Ngài.

(Thánh Augustine)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(trích dịch từ tiếng Hoa trong"Cách ngôn thần học tu đức")


---------------

http://www.vietcatholic.net

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info