27. CHIM SẺ MỜI KHÁCH

Một hôm, chim sẻ mời các loài chim đến uống rượu.

Nó nói với chim trả:

- “Ngài mặc áo đẹp đến lóa mắt, đương nhiên mời ngài ngồi bàn trên.”

Rồi lại nói với chim ưng:

- “Dù cho anh vóc dáng to lớn, nhưng lại mặc áo quần vừa đen vừa xấu, xin lỗi mời anh ngồi bàn dưới vậy.”

Chim ưng trả lời:

- “Mày là tên tiểu nhân nô tài, sao lại phân biệt đẳng cấp thế này?”

Chim sẻ nói:

- “Trên thế gian này ai lại không biết chim sẻ chúng tôi tim ruột gan đều nhỏ, hốc mắt hẹp chứ !”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 27:

Ở đời, con người ta thường hay lấy cái vẻ dáng bên ngoài để đối xử với nhau, mà cái bên ngoài thì không thể có giá trị về lâu về dài, lại càng không thể nói nó là bất biến. Cái bên ngoài mà con người ta thường hay nhìn để đối đãi nhau, đó là chức quyền, là áo quần sang trọng, là địa vị, là tiền bạc.v.v…

Vì con người ta coi trọng cái bên ngoài nên thường coi nhẹ cái bên trong tâm hồn của người khác, cái bên trong là yêu thương, là nhịn nhục, là khiêm nhu, là bác ái, là phục vụ.v.v…là tất cả những gì mà người khác công khai hoặc âm thầm làm không vì để được đối đãi trọng hậu, nhưng là vì tình yêu của Thiên Chúa thôi thúc họ làm…

Chim trả không là gì cả so với chim ưng, nhưng được mời ngồi trên bàn cao vì mặc áo quần đẹp, trái lại chim ưng là loài có thần thế vì sức mạnh lại được mời ngồi ở bàn dưới vì mặc áo quần xấu…

Chiến tranh, hận thù, chia rẽ, ghét ghen đều bởi đó mà ra cả, vì con người ta thường hay lấy dáng bên ngoài để đối xử với nhau…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info