76. THỰC PHẨM BẰNG GỖ

Phú ông mời khách ăn cơm, trên bàn bày rất nhiều thức ăn và trái cây. Nhưng, tất cả thức ăn đều làm bằng gỗ, mặt trên bôi nhiều màu sắc sặc sỡ.

Khách nói:

- “Mấy thức ăn này mặc dù nhìn rất đẹp, nhưng không thể giải quyết cơn đói.”

Phú ông đáp:

- “Chỉ cần bên ngoài nhìn đẹp, thì nhìn cũng no rồi vậy!!!”

(Tiếu Đắc Hảo)

Suy tư 76:

Thực tế là cũng có nhiều người nói “nhìn cũng thấy no rồi”, nhưng cái nhìn và cái no của họ khác rất nhiều cái nhìn và cái no của phú ông.

Có người nhìn công trình do mình làm ra rất đẹp, họ nhìn cũng thấy no; có người nhìn thấy người yêu của mình rất khả ái dịu dàng, nên nhìn cũng no rồi; có người nhìn thấy con cái nhà mình rất dễ thương, biết nghe lời cha mẹ, học hành ngoan ngoãn thì họ cũng không cảm thấy đói ăn…

Có một vài phú ông Ki-tô hữu bỏ tiền ra giúp cha sở sửa chữa nhà thờ, rồi nói với mọi người rằng, làm việc lành giúp nhà thờ cũng “no” ơn của Chúa rồi khỏi đi dâng lễ cũng được, thế là họ dương dương tự đắc chê người này đi lễ làm gì mà không bỏ tiền ra giúp nhà thờ, chê người nọ đi lễ cho nhiều mà vẫn cứ nghèo không có tiền giúp cho nhà thờ.

Phú ông nói: nhìn con cá gỗ sơn màu sặc sỡ cũng no rồi, là phú ông cho người ta thấy ông ta có một tâm hồn ích kỷ, bần tiện và keo kiết.

Dù cho có làm nhiều việc lành phúc đức to tát như trời như biển được cả thế giới khen hay khen đẹp, mà coi thường thánh lễ thì không thể nói là “no” ân sủng của Thiên Chúa, bởi vì tất cả mọi ân phúc của Thiên Chúa đều từ nơi thánh lễ mà tuôn ra cho nhân loại.

Chỉ thích làm việc thiện mà không thích tham dự hoặc coi thường thánh lễ, thì càng làm việc thiện thì tâm hồn càng đói meo, bởi vì việc thiện việc lành ấy chỉ là trống rỗng vô duyên khi không có Chúa ở với mình…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info