ROME 30/06/06 Theo tin của AP vào ngày thứ Sáu 30/06/06, Tòa Thánh Vatican cho mở văn khố mật thời ĐGH Piô XI. Triều đại của Ngài ở vào thời gian giữa hai cuộc thế chiến

Những tài liệu mà Tòa Thánh cho mở kỳ này bao gồm các hồ sơ trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 2 năm 1922 đến 10 tháng 2 năm 1939. Và những nhà nghiên cứu có thể xem các tài liệu này kể từ ngày 18 tháng 9 năm 2006.

Vào năm 2003, Tòa Thánh đã cho phép các học giả được xem hàng triệu tài liệu của Tòa Thánh trong những năm trước khi xảy ra thế chiến thứ II. Quyết định trên là do lời yêu cầu của ĐGH Gioan Phaolô II, mặc dù những tài liệu đó theo quy định, chưa đến thời gian được công bố

Tài liệu được công bố kỳ này có thể có tông huấn của ĐGH Piô XI lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc và chủ nghĩa bạo động của Đức Quốc Xã

Tông huấn có tên là "Humani Generis Unitatas," nghĩa là “Tính Thuần Nhất Của Chủng Tộc Con Người”. Tông huấn này chưa kịp ban hành thì ĐGH Piô XI băng hà.