Các Nữ Tu cố gắng phá hủy hình thức nô lệ mới

ROME (Zenit.org).- Trong ngày kỷ niệm thứ 200 việc Anh Quốc hủy bỏ nạn buôn nô lệ, dẫn đến chỗ chấm dứt nạn buôn người bên kia Đại Tây Dương, thì các nữ tu sĩ từ 26 quốc gia đã hội họp đấu tranh chống hình thức nô lệ mới.

Đại Sứ Hoa Kỳ bên cạnh Toà Thánh và Hiệp Hội các Bề Trên Cả Italia cùng đỡ đầu một buổi thảo luận 5 ngày tại Roma vào tuần qua với tên là “Xây dựng một Mạng Lưới: Vai trò tiên tri của các Nữ Tu sĩ trong trận Chiến Chống Buôn Người.”

Tất cả các lục địa có đại diện tại hội nghị ngày 15- 20/10, phát động Mạng Lưới Quốc Tế các tu sĩ Chống Nạn Buôn Người (INRATIP), dành cho việc tăng cường trận chiến toàn cầu chống nạn buôn tình dục, lao động và cơ phận người.

Nữ Tu Susan Malone thuộc bang Los Angeles- Hoa Kỳ nói các nữ tu sĩ không ngây ngô về nhiệm vụ họ đang đảm nhận, và đã chuẩn bị cho quảng đường dài phải đi. Quĩ Dân Số Liên-Hiệp-Quốc ước tính từ 700.000 tới 2 triệu phụ nữ bị buôn bán hằng năm qua các biên giới quốc tế.

Theo lịch sử, Nữ tu Malone nói các nữ tu đã giải quyết những vấn đề rộng lớn xã hội, và nạn buôn người là tiếng gọi mới’

Nữ tu Patricia Egbebulem nước Nigeria nói với Zenit rằng “công việc này không hấp dẫn, không tốt đẹp,” nhưng các nữ tu có lợi thế trong việc hiểu tình huống vì họ được tiếp cận bởi những nạn nhân cần nhu cầu khẩn thiết, là những kẻ coi các nữ tu là những người đáng tin cậy.

Sự ủng hộ của Tổng Thống.

Tổng Thống U.S. George Bush đã gởi một văn thư cho đại hội, trong thơ Tổng Thống nói rằng “nạn buôn người là một trong những sự xúc phạm xấu xa nhất đối với nhân phẩm; đó là một hình thức nô lệ của ngày nay, đôi xử với những người nữ và trẻ em như những món hàng bán cho người trả giá cao nhất.”

“Như là những thành viên của cộng đồng thế giới,” Tổng Thống nói tiếp, “ chúng ta được kêu gọi theo lương tâm và sự thương cảm mà đưa sự thực hành ác độc này tới chỗ chấm dứt. Những người được qui tụ trong buổi hội thảo này đang giúp chiến đấu chống lại sự dữ cả thể này bằng cách sử dụng năng lực và những sáng kiến của những cá nhân được đức tin hướng dẫn và hiến cho vấn đề công lý.”

Tổng Thống Bush nói thêm,” Những cố gắng của các chi em phản chiếu phần tốt nhất của tinh thần nhân bản và giúp xây dựng một thế giới nơi mổi sự sống đều được tôn trọng.”